در این مطلب کدی را برای اضافه کردن target=blank به تمام لینک های وردپرس (باز شدن تمام لینک های سایت در پنجره جدید) معرفی خواهیم کرد …

اضافه کردن target=blank به تمام لینک های وردپرس

هیچ موافق اجبار کردن کاربران به بازشدن لینک ها در پنجره جدید نیستم اما اگر در شرایط خاص نیاز داشتید تا تمام لینک ها را دارای این خاصیت کنید از کد زیر استفاده کنید:

[stextbox id=”grey”]

function autoblank($text) {
$return = str_replace('<a', '<a target="_blank"', $text);
return $return;
}
add_filter('the_content', 'autoblank');
[/stextbox]
موفق باشید.
پیشنهاد بعدی:  افزونه دکمه بازگشت به بالا وردپرس