اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

طبق گفته طراحان نرم افزار اکسل 2 روش برای درج یک فرمول در سلول اکسل وجود دارد.

آموزش اکسلآموزش اکسل

تایپ فرمول
کاربران حرفه ای و کار آزموده اکسل ترجیح می دهند که فرمول را مستقیما در سلول یا نوار فرمول درج کنند. این روش برای کاربرانی که با فرمول ها و ترکیب آنها آگاهند بسیار مفید است (یعنی می دانند کجا کاما و پرانتز بگذارند، از ترتیب متغیرها آگاهند و…)

اگر از ترکیب فرمول مورد نظر خود مطمئن نیستید، علامت = را تایپ کرده و نام فرمول را تایپ کنید، سپس crtl+shift+a را فشار دهید. اکنون شما ترکیب فرمول را می بینید. (در اکسل های جدید اگر بعد از نام فرمول پرانتزی را باز کنید نوار زرد رنگی ظاهر می شود که از طریق آن می توانید متغیرهای فرمول را ببینید.) ورود داده ها به فیلدهای ویرایش فرمول فیلدهای ویرایش شما را در به کارگیری فرمول یاری خواهند کرد. میانبرهایی برای باز کردن جدول فرمول ctrl+a پس از تایپ نام فرمول به سرعت جدول فرمول را باز می کند.

برای مثال:
تایپ کنید = sum و ctrl+a را فشار دهید تا جدول فرمول باز شود.
shift+f3 کادر محاوره ای paste function را باز کنید. یا از آیکون paste function نوار ابزار استفاده کنید.
اگر همین فرمول را در سلول C3 کپی کنیم حدس می زنید که فرمول چه خواهد بود؟ مرجع مطلق در مثال قبلی سلول b1 را انتخاب کنید. در نوار فرمول مرجع a1 را انتخاب کنید و f4 را فشار دهید. نتیجه عبارت است از: = $1$a محتوای سلول 1b را به سلول 10b کپی کنید. توجه کنید که فرمول تغییر نمی کند و مرجع همچنان $1$= a است. کلید f4 این کلید میانبر مهمی است.

میانبر f4 که با مراجع مطلق و نسبی سر و کار دارد، چهار حالت دارد. سلول b1 را انتخاب کنید و سپس نوار فرمول را پس از علامت = انتخاب کنید.
حالت1 – مرجع مطلق بری سطر و ستون. 1$$a=
حالت2 – مرجع نسبی برای ستون و مرجع مطلق برای سطر،1$= a
حالت3 – مرجع مطلق برای ستون و مرجع نسبی برای سطر،1$= a
حالت 4 مرجع نسبی برای ستون و سطر، a1 f4 را چند بار فشار دهید. به فرمول دقت کنید که چگونه هر بار که f4 را فشار می دهید تغییر می کند.