اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

30 دسامبر پایان سال 2014 و پایان بیم و امیدهایی که این عدد صرفا با نزدیک شدن خود به مردم ملکی افغانستان تحمیل می کرد از زاویه ای جشن اردوی ملی و عزت افغانستانی خواهد بود و از زوایه ای دیگر قصه ناتمام ناامنی در افغانستان را به گونه ای دیگر روایت می کند.

از زوایه اول باید اذعان کرد خروج ده ها هزار نیروی نظامی و جنگاور امریکایی و اروپایی و افریقایی و آسیایی در نوع خود می تواند نوید دهنده استقلال نسبی و ظاهری اردوی ملی و نفس راحت کشیدن خاک افغانستان از رفت و آمد لجام گسیخته پوتین ها باشد.

در تایید این سخن، آنچه که می بایست از کنترل مرزها و عواید گمرکی و مالیات بر مستشاران خارجی اعم از غربی و شرقی اعمال می شد چندان که باید و شاید صورت نپذیرفت تا امروزعطای جنگ ناتو علیه تروریسم را به لقایش ببخشیم و خروجشان را به فال نیک بگیریم.

ولی از زوایه دوم نباید از نظر دور داشت که ناامنی، خشونت، مافیای مواد مخدر و فساد اداری محصول حضور مستقیم امریکا و هوادارانش در افغانستان نبود که با تغییر مسوولیت آنان در کشورمان یا خروج بخش قابل توجهی از نیروهای جنگی شان از بین برود یا کمرنگ گردد.

اینک بنشینیم پای حکایت های ناتمام و قصه های هزار و یکشبی که حامد کرزی رییس جمهور سابق افغانستان هرازگاهی درخصوص رابطه اش با امریکا و تاثیر و تاثر متقابل کابل واشنگتن از یکدیگر می گوید و نقل می کند.

وی ضمن استقبال از پایان رسمی ماموریت نظامی نیروهای ایتلاف بین المللی اتلانتیک شمالی تحت عنوان ناتو و آیساف در افغانستان مدعی شده است که راهبرد جنگ 13 ساله نظامیان خارجی به سرکردگی امریکا اشتباه بوده است.

در واقع چنین رویه ای که مقام های پیشین حکومت که مستعفی یا برکنار یا قانونا خلع وظیف شده اند همچون حامد کرزی و داکتر رنگین دادفر اسپنتا در پیش گرفته اند نمی تواند آنچنان که آنان می پندارند سود و منفعت آنی و عملی و عینی برای سیاست داخلی و خارجی افغانستان داشته باشد.

اینکه وی و امثال وی در طول افغانستان 2001 تا 2014 چه می توانستند بکنند و چه کردند را نمی توان زیر لفافه ی نقد بر حکومت غرب و شرق در کشورمان پنهان کرد که این به نوعی توجیه کنندگی انحطاط حکومت وحدت ملی و انفعال اشرف غنی و عبدالله است.

موضوع : اخبار