اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

جناب رییس جمهور که اخیرا همان اندک محبوبیت خود را نیز از دست داده است با دوره گردی در کوچه خیابان های اروپا از ایتالیا و فرانسه تا آلمان و سویدن، با کمک به دولت های مذکور برای اخراج اجباری افغانستانی های پناهجو، کرون کرون و دالر دالر و یورو یورو به خانه می برد.

 

احترام گذاشتن و عزت کردن مردم ملکی و اتباع شناخته شده و معتبر یک کشور که مقیم در خاک آن کشور یا مهاجر در کشورهای همسایه یا جهان هستند از اصول اولیه سیاست داخلی، سیاست خارجی و ثبات سیاسی است که نه تنها جایگاه حکومت را نزد ملت محکم تر می کند بلکه در جهان نیز اعتبار ویژه ای به اتباع آن کشور می دهد.

 

در افغانستان، نه در مورد مردم ملکی مقیم در خود کشور و نه در مورد مهاجرین افغانستانی الاصل دارای هویت ثانویه یا فاقد مدارک معتبر بین المللی، این رویه وجود ندارد. در افغانستان، نه سیاست داخلی جایگاه تعریف شده ای دارد نه سیاست خارجی.

 

جمع آوری کمک های بین المللی، ارایه امتیازات و تسهیلات خاص به شهروندان و در نظر گرفتن شرایط و امکانات مساعد برای تامین رفاه و امنیت آنان، از اولویت های هر دولت مشروع و برحقی است اما در افغانستان کاملا بالعکس و برخلاف تمام جهان عمل می شود.

 

درحالی که ناامنی، اعتیاد، موانع تحصیلی، فقر و فساد اداری هرلحظه جان و مال و ناموس و آرمان های ملی مردم را تهدید می کند و افغانستان را به بدترین و نابسامان ترین مکان برای زندگی مبدل می سازد؛ مهاجران و پناهجویان و آوارگان افغانستانی در کمپ های اروپایی اخراج می گردند!

 

این به راحتی تفسیر و تعبیر نمی شود مگر اینکه خیانت ها و مزدوری ها و هموطن فروشی های اشرف غنی رییس جمهوری خودخوانده ی دولت وحدت ملی را نادیده انگاریم. در واقع وی برعکس اکثریت قریب به اتفاق روسای جمهور دنیا از جان و مال و ناموس و آرمان های مردم ملکی و مهاجران برای خود امنیت و رفاه می سازد نه برای آنان.

جناب رییس جمهور که اخیرا همان اندک محبوبیت خود را نیز از دست داده است با دوره گردی در کوچه خیابان های اروپا از ایتالیا و فرانسه تا آلمان و سویدن، با کمک به دولت های مذکور برای اخراج اجباری افغانستانی های پناهجو، کرون کرون و دالر دالر و یورو یورو به خانه می برد.

 

با یک حساب سرانگشتی می توان به عمق فاجعه پی برد و فهمید که از آوارگی مجدد و سرگردانی دوچندان افغانستانی ها، چند دالر و چند یورو و چند کرون به اشرف غنی و نیز به طارق پسر رییس جمهور در سمت مسوول دریافت و توزیع کمک های خارجی می رسد.

موضوع : اخبار