اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

جماعتی که هیچ قانونی را قبول ندارد. جماعتی که باور به دموکراسی و آزادی ندارد، جماعتی که این روزها در گوشه گوشه کشور گلوله ها را راهی سینه های سربازان ما می کند. چگونه به یکباره تغییر می کنند و دشمن سرسخت دیروز به یکباره دوست امروز می شود.

 

 

آمریکا اعلام کرده است که طالبان دیگر دشمن ما نیستند. ما علیه آنها عملیات نخواهیم کرد و اظهار کرده است که طالبان همکار در پروسه صلح هستند. چرا آمریکا رهبردش را در برابر طالبان تغییر داده است؟ آیا افغانستان بعد از این یک تنه به جنگ با طالبان می رود؟ یا به مذاکرات صلحی که آمریکا و پاکستان و یا هم کشورهای دیگر مشوره می دهند تن خواهد داد؟

 

سید حسن شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «باخبر» گفت: متاسفانه اظهارات مقام های پنتاگون در رابطه با بحث طالبان موضوعی است که واقعاً انسان را به شک و تردید می اندازد. آن دید تردید و شک آمیزی که ما در رابطه با حضور آمریکا در اینجا داشتیم و بارها گفته شد که صداقت و تعهد در کار آنها دیده نمی شود. بلکه به دنبال منافع، استراتژی جهانی خود و منفعت خواهی، قدرت خواهی و سلطه خواهی که در جهان دارد است.

 

وی اظهارات آمریکا در باره طالبان را نادرست دانسته و افزود: این شک و این تردید از ابتدا وجود داشت و امروز این اظهارات آمریکا، آن شک را تبدیل به یقین می کند. جماعتی که هزارها انسان را به خاک و خون کشانیده اند، جماعتی که طفل بی گناه، زن بی گناه و پیرمرد را منفجر ساخته است. جماعتی که هیچ قانونی را قبول ندارد. جماعتی که باور به دموکراسی و آزادی ندارد، جماعتی که این روزها در گوشه گوشه کشور گلوله ها را راهی سینه های سربازان ما می کند. چگونه به یکباره تغییر می کنند و دشمن سرسخت دیروز به یکباره دوست امروز می شود.

 

به باور وی آمریکا خلاف تعهدات خود در برابر افغانستان عمل می کند. براساس قواعد بین المللی و معاهدات بین المللی مبارزه با تروریست وظیفه همه دنیا و علی الخصوص قدرت هایی مثل آمریکا است. چرا آمریکا خود را داعیه دار جهان می داند اما این کار را نمی کند و برخلاف تعهداتی که به کشور دارد هیچ مبارزه ای با این گروه نکرده و نمی کند.

 

بلخابی معتقد است آمریکا از گروه های افراط گرا برای رسیدن به منافع خود استفاه می کند و گفت: این یک قاعده کلی است که جهانخواران، قدرت طلبان، سلطه گران، مانند آمریکا و مثل شوروی سابق به خاطر اهداف بلند جهانی که دارند می خواهند در هر شرایطی مطابق آن شرایط از ابزار استفاده کنند. یک روز استعمار به شکل استعمار کشورها بود. امروز شکل استعمار تغییر کرده است و در هر قاره و کشور از استعمار خاصی استفاده می کنند. آنها در خاورمیانه از ابزار افراطیت به خوبی استفاده کرده اند و مردم را در تنگنا قرار داده اند. معیار نزد آمریکا بشر و نژاد امت ها و نجات مردم مظلوم وفقیر افغانستان نیست. بلکه معیار منافع ملی آمریکا، منافع استراتژی آمریکا و منافع جهانی آمریکا است.

 

وی معتقد است فقط آن قسمت از طالبان به صلح می پیوندند که دیگر توانایی جنگ ندارند و افزود: از یک سال قبل روی این موضوع کار شده است. طالب ها در دسته های مختلف قرار گرفتند. برنامه این است که طالبی که فرتوت و فرسوده شده و توانایی جنگ را ندارد را به پروسه صلح بیاورند و آنهایی که هنوز اهداف دارند و مورد استفاده هستند به طرف داعش سوق داده شوند. امروز هم نتیجه های آن را مشاهده می کنیم.

 

وی در خصوص تغییر رویکرد آمریکا گفت: اعلام پنتاگون دو چیز را می رساند: یکی اینکه راهبرد مبارزه ای آمریکا در اینجا تغییر می کند. یعنی رویکرد جنگ جایش را به صلح می دهد. از طرفی دیگر آنها می خواهند تعدادی از آنها را به نام صلح در حکومت بیاورند و این هم یکی از آرزوی های پاکستان است که بتوانند ستون محکمی را در افغانستان وارد کنند. آمریکا هم به این موضوع بی میل نیست و می خواهد یک پروسه صلح را انجام دهد و به دنیا، به مطبوعات و رسانه ها و به مردمش بگوید که ما هم در جنگ و هم در صلح موفق بوده ایم.

 

این نماینده مجلس معتقد است حکومت باید رویکرد و ادبیات خود را برای صلح تغییر دهد و افزود: از سیزده سال گذشته تا کنون ما چراغ سبزی از سوی طالبان برای پروسه صلح ندیدیم. آنها امتیاز گرفتند، ما تضرع کردیم، عذر کردیم، پول دادیم، زندانی هایشان را رها کردیم اما از آنها انعطافی ندیدیم. به این ترتیب برای این بار ادبیات صلح باید عوض شود، مخالفان تعریف شوند، برنامه مشخص برای صلح داشته باشیم و به نفع کشور و مردم باشد در این صورت می توانیم از صلحی که امروز آمریکا مطرح می کند اینگونه استقبال کنیم و گرنه به ضرر ما خواهد بود.

موضوع : اخبار