اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

اصل شفافیت، عدالت و جلوگیری از رشوه و فساد در ادارات دولتی یک اصل مهم و اساسی قانونی است که مشروعیت نظام را تضمین کرده و سبب تحکیم اعتماد میان افراد جامعه و نهادهای دولتی می گردد. به هر میزانی که نظارت بر اجراات کارمندان دولتی قویتر باشد و ارتکاب انواع گوناگون فساد در ادارات کمتر، به همان میزان کارایی و مؤثریت اداره ارتقا پیدا کرده و اعتماد مردم به حکومت بیشتر می شود.

 

یکی از فلسفه های وجودی نظام دموکراسی، کاهش فساد در ادارات و افزایش کارایی و مؤثریت نهادهای دولتی می باشد. اگر دولت نتواند با پدیده فساد مبارزه کند و شفافیت، عدالت و شایستگی و لیاقت را به عنوان مبنا و تهداب انجام مسؤلیت ها و وظایف کارمندان دولتی قرار دهد، نمی تواند از یک نظام مردمسالار و مردمی سخن بگوید.

 

افغانستان به دلیل حاکمیت رژیم های نا مشروع و ظالمانه، ماهیت استبدادی داشتند. بنابراین هرگز به مسأله مبارزه با فساد توجه نداشته و حاکمان و دولتمردان به دلیل روابط شخصی، فامیلی و قومی، تقریبا در اجراات خود دست باز داشته اند. از این رو حاکمیت قانون، تطبیق عدالت و اصل شایسته سالاری در این کشور به کلی ناشناخته مانده است.

 

با روی کار آمدن نظام جدید و تدوین قانون اساسی نو، حقوق مردم تا حدودی مدنظر گرفته شد و حاکمیت ملی به لحاظ قانونی به مردم تعلق گرفت. در حکومت مردمی، کارگزاران و کارمندان دولتی همه به گونه ای از مردم نمایندگی می کنند و بنابراین در برابر مردم پاسخگو می باشند. یکی از مواردی که مسؤلان و کارگزاران دولتی باید به مردم پاسخ بدهند، اثبات این مسأله است که مقامات از موقعیت دولتی به سود خود استفاده نکرده و مال و دارایی ملی را به گونه های مختلف و از راههای غیر قانونی به غارت نبرده است.

 

متأسفانه در افغانستان در این مسأله کمترین توجهی از سوی مسؤلان حکومتی صورت نگرفته است. دهها کمیسیون و اداره به عناوین گوناگون برای کاهش فساد و پاسخگو کردن کارمندان دولتی در برابر مردم به وجود آمده است؛ اما این ادارات تا هنوز قدمی در این رابطه بر نداشته اند. این در حالی است که فساد و رشوه و انجام اعمال غیرقانونی در تمام ادارات دولتی به یک فرهنگ تبدیل شده و کارمندان دولتی از ارتکاب فساد هیچ ترس و ابایی ندارند. از نظر مردم امروزه ریشه های فساد اداری از ارگ آب می خورد. مقامات بلند رتبه دولتی به میزان قدرت و صلاحیت شان به فساد آغشته می باشند و این مسأله تا پایین ترین کارمند اداره را نیز آلوده کرده است.

 

ملیاردها دالر کمک های جامعه جهانی در افغانستان سرازیر شد و پس از چهارده سال وقتی نیروهای خارجی این کشور را ترک می کنند، ما از لحاظ اقتصادی در نقطه اول قرار می گیریم. طی یکسال گذشته زندگی مردم به حالت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. بیکاری و فقر دامن گیر بیش از نیمی از کل جمعیت کشور گردیده است. این سقوط ناگهانی نشان می دهد که در چهارده سال گذشته حکومت هیچگونه استراتژی کارا در ارتباط با مصرف کمک ها نداشته است. در فقدان استراتژی و نظارت کارا، زمینه برای سؤ استفاده کارمندان و مقامات دولتی از کمک های باد آورده فراهم گردید و ملیاردها دالر در غرقاب فساد و خویشخوری حیف و میل شد.

 

از پنج سال به این طرف فشارهای بین المللی برای از بین بردن فساد در ادارات افغانستان بیشتر شد. کنفرانس های بین المللی پاریس، لندن و توکیو بر عمل مبارزه با فساد تأکید ورزیدند. این فشارها سبب شد که حکومت ادارات چندی را برای مبارزه با فساد تأسیس نماید. اما این ادارات نیز مانند سایر ادارات دولتی نه تنها در راستای کاهش فساد مؤثر نیفتاد، که عمق و پیچیدگی آن را بیشتر کرد.

 

اداره عالی مبارزه با فساد اداری برای مؤثریت مبارزه با فساد، طرح ثبت اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مقامات بلند رتبه دولتی را به تصویب رساند؛ اما این طرح نیز نتوانست اندکی از شیوع فساد بکاهد. زیرا در اعلام فهرست دارایی و نظارت و بررسی آن صداقت و قاطعیت وجود ندارد.

موضوع : اخبار