اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

فاجعه قندوز در نتیجه یک توطئه داخلی و خارجی سازماندهی شده در راستای دو هدف صورت گرفت:

 

ترساندن مردم بومی شمال از قدرت نمایی ناقلان شمال بحیث ستون پنجم ارگ کابل. دوم ،ترساندن روس ها در تاجیکستان بحیث رقیب استراتیژیک غرب

 

اشرف غنی برای پوشاندن واقعیت انکار ناپذیر فاجعه قندوز یک کمیسیون به نام حقیقت یاب در تحت رهبری دو نفر جناب امر الله صالح و فاروق وردک را موظف نمود.

 

ماموریت کمیسیون دولتی چند چیز بود:

1) مدیریت غلط و بی کفایتی رییس جمهور را بپوشاند و در واقع ارگ کابل را تبرئه کند. چنانچه در گزازش تقصیر سقوط قندوز را به دوش نیرو های امنیتی”ضعف رهبری و پیچیدگی ساختاری” وانمود کرده است.

 

2) نقش غربی ها را در سقوط قندوز به منظور ترساندن روسها و کشور های آسیای میانه بپوشاند. چنانچه جناب صالح کشاندن جنگ از جنوب به شمال را درک نادرست یک قشری باورمند به تیوری توطیه می داند که تصور می کنند غرب بخاطر اهداف ژیوپلیتیک خویش در تلاش هستند شمال را بی ثبات سازند. برای رد این نظریه نقش بمباردمان هوایی آمریکا را در توقف پیشروی طالبان به سمت فرودگاه هوایی قندوز را مثال می آورد.

 

3) ماموریت دیگر این کمیسیون پوشاندن دست ستون پنجم در سقوط قندوز بود. چنانچه دلیل سقوط قندوز را ضعف مدیریت نیرو های امنیتی و هوشمندی طالبان معرفی نموده است.

4) پوشاندن جنایات و دست داشتن ناقلhن بحیث ستون پنجم ارگ ماموریت دیگر کمیسیون مذکور است.

 

5) داستان سازی خیالی سقوط قندوز به منظور شامل شدن در حکومت مافیای قومی است. توصیف از اعتماد رییس جمهور به شخص جناب صالح از تیم مخالف برای دست رسی به قدرت یک مثال برجسته است.

 

آیا یافته های جناب صالح و هیات همراه شان داستان واقعی سقوط قندوز است؟

 

با کمال تاسف این یک داستان خیالی برای پوشاندن حقیقت انکار ناپذیر است. از دولت مافیای قومی شنیدن حقیقت دور از انتظار است. آنها برای پوشاندن ضعف، خیانت و توطیه های خویش در همدستی با حامیان خارجی شان از هیچ وسایلی رو گردان نیستند تا نظیر قیام مردمی اخیر مو اجه نشوند.

 

برای ریشه یابی حقایق فاجعه قندوز نیاز به یک کمیسیون غیر دولتی و بی طرف است.

 

من برای ایجاد همچو کمیسیون به افغانستان سفر کردم و از کابل شب در اوج نا امنی از راه های زمینی به سمت قندوز حرکت کردم ،شب را در پلخمری نزد دوستان مدافع آنجا ماندم ولی با تاسف بدون امکانات امنیتی نتوانستم به قندوز بروم زیرا برای ایجاد یک کمیسیون مردمی و بی طرف نیاز به امکانات قبل از همه امنیتی بود. می خواستم داستان واقعی سقوط قندوز را به اطلاع مردم افغانستان و محافل بی طرف حقوق بشر و سازمان های بین المللی برسانم اما ما حالا بعد از دو ماه داستان سقوط قندوز را برای تبرئه ارگ کابل و حامیان خارجی آن و ستون پنجم از زبان جناب صالح می شنویم.

موضوع : اخبار