اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

بخاطر جلوگیری از هرج و مرج و خون ریزی، مردم یک بار دیگر جام زهر انتخابات را نوشیدند و بعد از مصلحت های زیاد، دو نامزد با هم به توافق سیاسی رسیدند. از اینکه رقابت های انتخاباتی و سنگرگیری ها به همگرایی و همدیگر پذیری تبدیل گردید، جای خوشی و افتخار است. ملت از ایجاد وحدت میان سیاسیون خوشحال است اما از خوشی مردم نباید در راه فربه ساختن مهره های کمونیستی، غربی و بیگانه استفاده شود.

 

حنیف اتمر همان شخصی است که چند دهه قبل به وطن و ملت خیانت کرده و امروز مشاور امنیت ملی کشور گردیده است. فامیل و وطن هر دو ناموس اند، پاسداری از وطن به معنی حفظ ناموس و عزت است اما امروز دشمنان دیروز در آستین ها قرار گرفته اند. درد من انتخاب بی جا و غیر معقول حنیف اتمر بی ناموس بازمانده ی دولت های دست نشانده ی کمونیستی که به دول استعمارگران و عناصر وابسته اش می رقصید، است.

 

اشرف غنی با این انتخاب اش نشان داد که می خواهد رویای جابجایی کمونیست ها و تکنوکرات های خویش را تحقق بخشد. شاید این نادیده های قدرت فراموش کرده باشند که مردم افغانستان در برابر هویت باختگانی چون دار و دسته غنی و اتمر و جزگران خارجی شان میلیون ها شهید داده تا پیروزی را رقم زنند، و از وطن در برابر خارجی ها و بی ناموسان هوادار کرملین پاسداری کردند.

 

حنیف اتمر، مدافع منافع کمونیسم و یکی از مهره های ضد حرکت های مردمی در دوران مزدوری خویش، مجروح جنگ با مردم، شایسته مجازات است تا مکافات. ملت از همه چیز بی خبر است، منظورم از ملت، رعیتی پاک دلی است که از تعصب و تبعیض چیزی نمی داند و مخلصانه با دل پاک به گفتار کاذبانه چهره های نا آشنا اعتماد می کند. مردم بیچاره خبر ندارند که کسانی دیروز طوق کرملین و انگلیس و امریکا بر گردن داشتند، امروز در پست های کلیدی قدرت جابجا می شوند.

 

از کدام مجرا به این موقف ها می رسند؟ با تبلیغات کاذبانه یک تعداد رسانه ها، این وفاداران بیگانه شهرت کمایی می کنند. آدم های ناشناسی با تاریخچه سیاه که ناگهان بر چوکی های بلند تکیه می زنند و شهرت رسانه یی پیدا می کنند، خارهای مضر هستند که باید متوجه مضریت های شان بود. آنهای که امروز زیر نقاب ها قرار گرفته اند و در صفوف قشون سرخ و انگلیس زحمت کشیده اند، مزد تلاش های شان را باید از انگلیس و روسیه بگیرند، نه از مردم افغانستان.

 

فامیل و وطن هر دو ناموس اند، هر که راه را برای ظلم بیگانه ها در وطن خویش مساعد کند، ناموس و عزت خویش را زیر پای نموده است. حنیف اتمر انتصاب شده ی اشرف غنی نیز از همان بی ناموسان درجه اول است. قبل از تکیه کردن در این پست باید پاسخ سوالات را می داد.

موضوع : اخبار