اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

چند روز پيش، سخنگوي وزارت امور خارجه پاکستان گفته بود که دور پنجم  گفتگوي چهار جانبه صلح برگزار مي شود. او اما، زمان و مکان دور پنجم  گفتگوي صلح را اعلان ننموده بود. ديروز، حکومت افغانستان اعلان نموده است که امروز گفتگوي چهار جانبه صلح ميان افغانستان، پاکستان، ايالات متحده آمريکا و چين در اسلام آباد پاکستان برگزار شود. در اين نشست، حضرت عمر زاخيلوال، سفير افغانستان در اسلام آباد و نماينده خاص رئيس جمهور در امور پاکستان به نمايندگي از افغانستان شرکت خواهد کرد. مقامات در کابل گفته است که تا زماني که پاکستان اقدامات عملي براي آوردن گروه طالبان بر سر ميز مذاکره و يا سرکوب آن ها روي دست نگيرد، افغانستان در سطح بلند در مذاکرات شرکت نخواهد کرد. نشست دور پنجم  گفتگوي صلح در حالي برگزار مي شود که چند قبل رئيس جمهور غني از عملکرد پاکستان و عدم پابندي در تعهدشان انتقاد کرد. رئيس جمهور بار دوم در نشستي در لندن پاکستان را مورد انتقاد قرار داد و بيان داشت که حکومت پاکستان حتي يک گزارش مبني بر سرکوب و اقدام نظامي عليه رهبران گروه هاي شورشي افغانستان ارائه نکرده است. با وجود انتقاد ‎ها از عملکرد پاکستان شرکت در نشست چهار جانبه صلح بيانگر چيست؟ آيا حکومت همچنان چشم اميد به گفتگوي صلح دارد و اميدوار است که پاکستان گروه طالبان را بر سر ميز مذاکره بکشاند و گروه طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان شود؟

بعد از سال ‎ها تلاش براي آوردن گروه طالبان بر سر ميز مذاکره نتيجه بخش نبوده است. در ماه دسمبر 2015، در حاشيه نشست قلب آسيا در اسلام آباد گفتگوي چهار جانبه صلح ايجاد گرديد. قبل از اين چهار بار گفتگوي صلح ميان چهار کشور افغانستان، پاکستان، ايالات متحده آمريکا و چين در کابل و اسلام آباد داير گرديد. در آخرين نشست چهار جانبه زمان گفتگوي رو در رو با گروه طالبان و ديگر گروه هاي شورشي تعيين گرديد. افغانستان و پاکستان از گروه هاي شورشي و به خصوص گروه طالبان خواست که در نشست رو در روي گفتگوي صلح با حکومت افغانستان شرکت نمايد. گروه طالبان اما، از گفتگوي صلح ابا ورزيد و براي شرکت در گفتگوي صلح چند پيش شرط تعيين نمود. رد گفتگوي صلح از سوي گروه طالبان تأثيري منفي بر روابط ميان افغانستان و پاکستان گذاشت.

در گفتگوي چهار جانبه حکومت پاکستان متعهد شده بود که در صورتي که گروه طالبان وارد گفتگوي صلح نگردد از گزينه نظامي عليه آن ‎ها استفاده خواهد کرد. بعد از رد گفتگوي صلح از سوي گروه طالبان حکومت افغانستان مدت ها منتظر اقدامات نظامي پاکستان ماند. چندي پيش، رويداد خونين در کابل اتفاق افتاد. اين رويداد خشم مقامات کابل را برانگيخت. رئيس جمهور نشست فوق ‎العاده با نمايندگان مجلس داير نمود. در آن نشست رئيس جمهور تعريف از دشمن دست داد و براي اولين بار از عملکرد پاکستان انتقاد کرد. او سخن از تعهدي پاکستان در نشست گفتگوي چهار جانبه صلح به ميان آورد. بعد از نشست فوق ‎العاده، رئيس جمهور از نيروهاي امنيتي خواست که از تمام امکانات براي سرکوب گروه هاي تروريستي و گروه هاي مخالف مسلح حکومت افغانستان استفاده نمايد.

حکومت افغانستان در کنار تغيير در رويکرد و مواجه خود با گروه هاي مخالف مسلح دولت اقدامات ديگر براي پاسخ به حملات شديد گروه طالبان نيز روي دست گرفت. چند تن از گروه هاي تروريستي در زندان پلچرخي با امضاي رئيس جمهور غني اعدام شد. اعدام چند تن از گروه هاي تروريستي که تعدادشان عضو گروه طالبان بود نشانگر فاز جديد در روابط حکومت و گروه طالبان بود. گروه طالبان در واکنش به اعدام آن ‎ها ابراز داشت که انتقام آن ‎ها را مي گيرد. به نظر مي رسد که روابط به حالت برگشت ناپذير رسيده است و ديگر حکومت افغانستان گفتگوي صلح را دنبال نخواهد کرد. انتظار شهروندان کشور نيز اين بود که شوراي عالي صلح بسته شود و گفتگوي صلح با گروه طالبان کنار گذاشته شود. اما، رئيس جمهور بعد از اعدام چند تن از گروه هاي تروريستي بيان داشت که در گفتگوي صلح براي کساني که وارد گفتگو و مذاکره مي شود و براي کساني که مي خواهد تفنگ را به زمين بگذارد و از خشونت دست بکشد باز است.

حکومت افغانستان با وجود اينکه در يک طرف دست به اعدام اعضاي گروه هاي تروريستي در زندان پلچرخي زد و در طرف ديگر بيان داشت که دروازه صلح براي گروه هاي مخالف مسلح دولت باز است نشان داد که در يک سردرگمي استراتژيک در مواجه با گروه هاي مخالف مسلح دولت قرار دارد. سردرگمي که بيشتر ناشي از فقدان اراده نخبگان سياسي در رأس قدرت است. با اين حال، اعدام اعضاي گروه هاي تروريستي باعث خشم گروه طالبان شد. آن ها با تحکم بيان داشت که انتقام آن ها را از حکومت خواهد گرفت. در چنين وضعيتي که دور پنجم  گفتگوي چهار جانبه صلح برگزار مي شود آيا گروه طالبان خواهد پذيرفت که وارد گفتگوي مستقيم با حکومت افغانستان و بدون پيش شرط شود؟

وارد شدن گروه طالبان در گفتگوي صلح به چند چيز بستگي دارد. اگر فرض حکومت افغانستان مبني بر کنترل حکومت پاکستان بر گروه طالبان درست باشد و پاکستان از نفوذ خود براي کشاندن اين گروه در ميز مذاکره استفاده نمايد احتمال آن مي رود که گروه طالبان وارد گفتگو شود. با اين حال، تنها دعوت صرف اين گروه براي گفتگوي صلح نتيجه بخش نخواهد بود. زيرا، قبل از اين بارها از گروه طالبان دعوت به عمل آمده است که در گفتگوي صلح شرکت نمايد اما، هر بار گروه طالبان دست رد به سينه حکومت افغانستان و پاکستان زده است. پاکستان در کنار دعوت اين گروه به گفتگوي صلح لازم است که اقدامات نظامي را نيز روي ميز بگذارد. در صورت که گروه طالبان حاضر به گفتگوي نشود، نظاميان پاکستان حملات گسترده به منظور دستگيري و راندن آن ها از خاک خود روي دست گيرد. در آن صورت مشخص خواهد شد که گفتگوي صلح نتيجه بخش است و يا خير. با اين حال، بعيد به نظر مي رسد که پاکستان بدون امتياز گرفتن از حکومت افغانستان گروه طالبان را حاضر به گفتگوي صلح نمايد. همان طور که در گذشته بارها ابراز داشته ‎ام اين بار نيز متذکر مي شوم که صلح با گفتگو با گروه طالبان به دست نمي آيد. نياز است که گفتگو ميان افغانستان و پاکستان داير گردد و مشکلات اين دو کشور براي هميشه حل گردد. در آن صورت ما شاهد آرامش و صلح در افغانستان و منطقه خواهيم بود. به جاي گفتگوي چهار جانبه ضرورت به گفتگوي چند جانبه ميان افغانستان و پاکستان و کشورهاي تأثيرگذار و گفتگوي پاکستان و هند مي باشيم. زيرا، بنيادگرايي در منطقه ريشه در مشکلات هند و پاکستان و پاکستان و افغانستان دارد. فراموش نکنيم که گروه هاي شورشي در افغانستان و منطقه کشمير نقش واسط را بازي مي کند. پشت صحنه جنگ کساني ديگر قرار دارد.

موضوع : اخبار