اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

نشست مقام های ارشد کشورهای کمک کننده به افغانستان در کابل با حضور رییس جمهور، نیکلاس هیسم، اکلیل حکیمی، اعضای کابینه، و جمعی از سفرا برگزار شد و در این نشست مقام های دولتی درباره تعهداتی که در نشست توکیو و لندن به جامعه جهانی دادند گفتگو کردند.

 

اشرف غنی رییس جمهور کشور این نشست را اولین فرصت بعد از کنفرانس لندن دانست که در آن می تواند با شرکای بین المللی گفتگو داشته باشد. وی گفت: حکومت ما کاملا باورمند است که حقوق بشر امر زینتی نیست که در کشوری مثل افغانستان پس از رشد اقتصادی به آن توجه شود.

 

رییس جمهور غنی در این نشست گفت: زمانی که کنفرانس لندن دایر شد حکومت ما جدید بود اما امروز اداره کابل را داریم. امروز حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی اثبات می کند که ما منحیث یک تیم واحد دیدگاه مشترک نسبت به تغییر کشور ویران خود را داریم و برای ایجاد آینده درخشان اطفال این سرزمین کار و تلاش می نماییم.

 

محترم غنی گفت: ستون اول استراتژی را، افزایش تولیدات داخلی از طریق تمرکز بالای سرمایه گذاری های در زراعت، معادن، زیربنا و اتصال منطقه ای تشکیل می دهد و ستون دوم آن این است که افغانستان نیاز به ایجاد بازارهای دارد که در شرکت ها بتوانند رقابت سالم داشته شغل زادی نمایند و در عین حال از زنجیره ارزش که باعث ورود دانش، سرمایه و دسترسی به بازارها می گردد، مستفید گردند.

 

همچنین وی ستون سوم را داشتن دولتی دانست که با بخش خصوصی همکاری تنگاتنگ داشته باشد و از این طریق رشد اقتصادی را ممکن سازد.

 

رییس جمهور غنی گفت: در صبحت های گذشته در رابطه به استراتژی اقتصادی افغانستان اشاره ای داشتم در رابطه چگونگی معرفی اصلاحات ساختاری ای که بتواند افغانستانی را که بر مبنای مصرف کمک های خارجی ایجاد شده بود، به یک افغانستانی مبتنی بر افزایش تولیدات از طریق سرمایه گذاری های تجارتی، ایجاد شغل و تجارت تبدیل نماید.

 

وی گفت: در کنفرانس لندن ما تعهد نمودیم که مبارزه با فساد اداری را در اولیت کاری خود قرار دهیم و این برنامه را در عرصه های متعدد روی دست گرفتیم.

 

رییس جمهور غنی افزود: طوری که شما من را از سال هایی که به حیث وزیر مالیه کار می کردم می شناسید، شاید هیچ چیزی در این بحث ها به این اندازه من را خوش نساخته باشد که توافق ما برای آوردن توازن در میزان معاشات برای کارمندان افغانستان تا بتوانند بر مبنای استعداد و شایستگی به رقابت بپردازد و من بخاطر این توافق از تیم ها تشکر کرده و این دستاورد را که من دوازده سال پیش نتوانستم به آن برسم برای شان تبریک بگویم.

 

وی گفت: خرسند هستم که تیم های کاری و تکنیکی هر دو طرف بحث های عمیق و جامع را روی اینکه چگونه این مشارکت بتواند به تحقق دیدگاه افغانستان به خود ایتکایی کمک کند پرداخته اند. مخصوصا توافق شما برای حمایت از برنامه اصلاحات ما در راستای مدیریت مالی عامه به گونه ای که گذشت و انعطاف برای تطبیق این اصلاحات نیاز است، قابل ستایش و تقدیر است.

 

رییس جمهور غنی در ادامه افزود: من به عنوان یکی از بنیان گذاران نظریه داشتن حسابدهی متقابل می دانم که حتی به عبارات مبهم و گنگ نیز با صداقت می بینیم، ما مردم افغانستان قلب پاک داریم.

 

نیکلاس هیسم نیز در این نشست گفت: 9 ماه از کنفرانس لندن می گذرد و حکومت وحدت ملی فرصت آن را داشته است که پیشرفت های خود را ارزیابی کند.

 

وی همچنین بر تعهدات خود در برابر افغانستان تاکید کرد.

موضوع : اخبار