اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

کمکهای نظامی آمریکا به پاکستان یکسال دیگر تمدید شد. این کمک های نظامی به هدف پیکار با هراس افکنی تمدید شده است اما یکی از شرط ها این است که باید بیش از یک میلیارد دالر به پاکستان داده نشود. در همین حال شماری از آگاهان می گویند که آزموده را آزمودن خطا است و نیاز است تا فشارهای واشنگتن به اسلام آباد ادامه یابد چرا که آنها به هراس افکنی خود ادامه می دهند.

محمدهاشم هیکل زاده آگاه مسایل سیاسی در برنامه «نیمه روز» گفت: پاکستان از بدو تاسیسش که حدود 70 سال می گذرد، برای این ایجاد شده است که کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای یعنی کشورهای بزرگ جهان از طریق آن بتوانند بر کشورهایی که در کنار پاکستان قرار دارند تسلط داشته باشند.

وی به زمان گذشته برگشته گفت: در زمان جهاد مردم افغانستان، پاکستان امتیاز بیشتری از کشورهایی که می خواستند در منطقه سیاست کنند گرفت. این کشورها در مقابل قدرت شرق روسیه ی زمان توانستند که از پاکستان استفاده ی ابزاری خوبی کنند. متاسفانه باوجودی که جهاد مردم افغانستان برحق بود پاکستان از این قضیه استفاده ی ابزاری نمود و کمکهایی را که کشورهای جهان به نام مجاهدین در افغانستان در مقابل روسیه می کردند، به مجاهدین نمی رساند بلکه در کشور خود به مصرف می رساندند و امتیازات بیشتری کسب می کردند.

ما امروز شاهد اتمی شدن پاکستان هم هستیم وگرنه از ایجاد پاکستان 70 سال هم نمی گذرد آنها چگونه می توانند بمب اتم داشته باشد. کشورهایی هستند که پاکستان را آلت دست خود قرار می دهند تا نا امنی ها را در جاهایی که به نفع شان است ایجاد کنند. این کمکهای یک میلیاردی که سالانه به این کشور می شود، بی دلیل نیست. این هزینه ی مصارفی است که از پاکستان می شود.

این آگاه امور سیاسی افزود: این هزینه ها در ظاهر در مقابله با هراس افکنان مصرف می شود اما در باطن برای انجام سیاستهایی است که کشورهای کمک کننده به پاکستان به آن توصیه می کنند و پاکستان آن را انجام می دهد و به اهداف آن کشور عمل می کند. اگر کمکهای آمریکا و انگلیس مفید می بود ما در افغانستان چنین وضعیتی را نداشتیم.

هیکل زاده کمک های قبلی آمریکا به پاکستان را نیز مغرضانه خوانده عنوان کرد: به سال 1990 که برمی گردیم، کمکهای آمریکا به پاکستان به عنوان جهاد در افغانستان علیه روس این را واضح کرد که آمریکا هیچ وقت به خاطر پیروزی جهاد کمک نمی کند. کمکهای آمریکا به پاکستان این بود که مجاهدین افغانستان را ترغیب کند که علیه روس بجنگند. اهداف آمریکا برای خارج ساختن روسیه از منطقه بود. نه اینکه جهاد مردم افغانستان پیروز شود. همانا آمریکا به اهداف خود توسط پاکستان هم رسید. امروز اکثریت بزرگان جهاد این را درک می کنند. پاکستان در زمان جهاد به خاطر جهاد به مردم افغانستان هرگز کمک نکرده بود. یعنی کمک پاکستان بنا به فرمایشات قدرت غرب عقب راندن قدرت شرق بود. بر آن اساس این کمکها صورت گرفته بود. ظهور طالبان نشان می دهد که کشورهای بزرگ منطقه و فرامنطقه هنوزسیاست های خود را در افغانستان دارند و نمی خواهند که در کشور صلح و ثبات واقعی به میان بیاید.

این آگاه سیاسی اظهار داشت: بعد از رفتن روسیه، چین قدرتمند با داشتن اقتصاد بزرگ دنیا در منطقه وجود دارد، ایران که مخالف سیاستهای آمریکا است در منطقه حضور دارد و هم چنان روسیه ای که قبلاً شکست خورده بود و امروز می خواهد دوباره خود را ثابت بسازد که قدرت دنیا در منطقه است حضور دارد. آمریکا بنا برسیاستهای قبلی خود هیچ وقت نمی خواهد کسی غیر از خودش در جهان حرف اول را بزند. به همین دلیل سیاستهای خود را درمنطقه اعمال می کند و پاکستان می تواند گزینه ی خوبی برای تامین سیاستهای آمریکا در افغانستان باشد.

وی گفت: سیاستمداران کشورهایی که در منطقه در حال رشد فکری و یا رشد سیاسی هستند، متاسفانه آگاهی لازم را از کشور خود و یا از مردم خود ندارند و ملتش همیشه قربانی می دهد. در افغانستان هم سیاستمدارانی که رشد می کنند و به قدرت می رسند مردم افغانستان را تست می کنند. همانطور که در لابراتورها خون را تست می کنند. گاهی با غرب دوستی می کنند و گاهی با قدرت شرق دوستی می کنند. امیدوارم که حکومت افغانستان به این نکات توجه کند و مردم را قربانی سیاستهای خود نکند.