اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

حکومت وحدت ملی در ورطه مشکلات و بحران هایی فرو رفته است که حتی می تواند بر عمر و ادامه کار این حکومت تاثیر گذار باشد. متفاوت تر اینکه از بطن و داخل حکومت شماری از نخبه های سیاسی و آنانی که دیروز قدرت سیاسی کشور را در دست داشتند اینک در تلاش و جست و جوی یافتن کلیدهای متعددی برای ختم بحران در افغانستان هستند.

رییس جمهور کرزی به عنوان یک سیاستمدار بزرگ و مطرح کشور که تا روزهای پیشین بر اریکه قدرت تکیه زده بود آمریکا را در جنگ افغانستان شکست خورده دانست و ناتو را به عنوان بازنده میدان های رزم افغانستان تلقی کرده و تقاضا دارد دست دوستی هر چه بیشتر در جهت امداد برای ختم بحران و تروریزم در افغانستان را به سوی چین و روسیه دراز نماییم. واقعاً این سیاست مدار کهنه کار در تلاش چه چیزی است؟ رسیدن به قدرت سیاسی، ناکام ساختن حکومت وحدت ملی به عنوان یک حکومت ناکام و درخشش دوره کاری وی و یا ایجاد طرح حکومت موقت و بدیلی برای حکومت وحدت ملی که روی کار بیاید؟

 

اکبر اوریا آگاه امور سیاسی در برنامه «راه حل» گفت: حامد کرزی و همراهان وی افغانستان را مبدل به فاسد ترین کشور جهان ساختند. برای رهایی افغانستان از این ورطه خطرناک ضرورت تاریخی مبتنی بر همگرایی منطقه ای و جهانی، اصلاحات عمیق، ساختن نظام سالم از داخل کشور و ایجاد اعتدال روابط بین المللی همه زیر رهبری کرزی به انحراف کشانده شد و کشور در بدترین حالت قرار گرفت. از آخرین کارهای کرزی انتخاباتی پر از تقلب، پر سر و صدا و بی باور ساختن تمام جهان نسبت به افغانستان و مردم افغانستان بود.

 

وی معتقد است دولت کرزی دموکراسی را در کشور از بین برده و اظهار کرد: متاسفانه فعالیت سیاسی و ساختارهای سیاسی افغانستان همه فاقد تعریف لازم سیاسی هستند. سیاست کشور ما از تمام الزاماتی که در کارزار سیاست مطرح است بی بهره است. به نحوی ما با گروه ها، شخصیت ها، تنظیم ها و افرادی مواجه هستیم که حاضر نیستند مقرراتی را که برای کار سیاسی لازم است رعایت کنند. دستگاهی هم وجود نداشته است که آنها را نقد کند. دولت حزب ستیز کرزی هیچگاه نخواست که افغانستان دارای نظام دموکراتیک شود و هیچگاه نخواست که نظام دموکراتیک دارای شکل ساختاری ریاستی حاصل شود. سندیکاها، اتحادها، احزاب، جامعه مدنی همه یک ضرورت تاریخی بودند که شاهد ستیز با آنها بودیم و همه آنها به حاشیه رانده شدند.

 

اوریا ادامه داد: کرزی در افغانستان از تجربه کافی برخوردار نبود. از تجربه دولتمداری نیز برخوردار نبود. کسانی را هم اطراف خود جمع کرد که هیچ کدام سابقه کار سیاسی نداشتند.

 

این آگاه سیاسی با انتقاد از عملکرد کرزی در حکومت وحدت ملی گفت: امروز کرزی سفرهایی به هندوستان، چین و فدراسیون روسیه می کند، هر کسی می تواند به هر جایی که می خواهد سفر کند ما در این مورد حق اظهار نظر نداریم اما وی در این کشور با رییسان جمهور این کشورها دیدار می کند و در مورد جنگ و صلح صحبت می کند. مانند یک سیاست مداری که هم اکنون در قدرت است حرف می زند و به آنها وعده و وعید می دهد و از جانب افغانستان دیدگاه سیاسی مطرح می کند. به طور مثال در هند با مودی حرف زده و می گوید که ما با شما متحد هستیم، علیه پاکستان می جنگیم و علیه ترورزیم و داعش مبارزه می کنیم، با چینی ها نیز چنین صحبت هایی داشته یا در مسکو حرف جدیدی را مطرح می کند که آمریکا در افغانستان شکست خورده است.

 

وی ادامه داد: کرزی حق ندارد که این حرف ها را بزند. چرا که متحد استراتژیک آمریکا است. با این کارها ما یکبار دیگر اشتباه داوود را تکرار می کنیم، یعنی افغانستان را دوباره در محراق رویارویی روابط بین المللی می کشانیم. کرزی هم در این خط فعالیت می کند. یعنی پکن باید علیه آمریکا در افغانستان تحریک شود، همچنان مسکو باید باید تحریک شود. این رویا رویی بین المللی در کشور برای ما خطرناک است.

 

اوریا در پایان گفت: حامد کرزی به تنهایی این کارها را نکرده و نمی کند. بسیاری از قضایا در افغانستان دارای سناریوهای قوی است و از مراکز معین تحریک می شود.

موضوع : اخبار