اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

بحث امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا با برگزاری جرگه عنعنوی شدت بیشتری یافته است. در طی هفته های اخیر مخالفتهای گسترده ای را با امضای چنین پیمانی شاهد بودیم از جمله بعضی ائتلافهای سیاسی امضای این پیمان را در تقابل مستقیم با منافع دراز مدت کشور دانسته اند در کنار این موضعگیریها همچنین ابراز نظر صریح جامعه علمای دینی کشور که با صراحت تمام برقراری هر گونه پیمانی را که در سایه آن اشغالگران برای حضور خود مشروعیتی بیابند را رد کرده اند شاهد بودیم. علمای دینی چنین پیمانی را مخالف صریح ارزشهای دینی جامعه مسلمان افغانستان معرفی کرده اند.

آموزه های صریح اسلامی تسلط کفار بر مسلمین را به هیچ روی نمی پذیرد و بر آن خط بطلان می کشد.
در مقابل، هواداران امضای پیمان استراتژیک با ذکر ثمرات مترتب بر امضای این معاهده برای کشور، تضمینهایی را که بارها از سوی مقامات بلند کشور به همسایگان داده شده را مطرح نموده و ابراز نگرانیهای همسایگان را کاملا بی مورد می دانند و به همین دلیل نیز این مخالفتها را صرفا به دلیل غرض ورزی این کشورهای همسایه معرفی می نمایند. حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان نیز در همین راستا و در آخرین اظهار نظرهای خود به همسایگان اطمینان داده است که به هیچ وجه اقدامی از خاک افغانستان بر علیه کشورهای همسایه صورت نخواهد گرفت. گرچه این اظهارات در بادی امر و در نگاهی سطحی موجب رفع نگرانیهای معقول همسایگان ما می گردد ولی زمانیکه تحولات چند دهه اخیر کشور را مورد بازبینی قرار دهیم به این همسایگان حق می دهیم که اعتماد چندانی به چنین وعده های لفظی نداشته باشند. گذشته از اینکه آمریکا با سوء استفاده از ضعفهای موجود، اهمیت چندانی به نظرات جانب افغانی نمی دهد این نکته نیز حائز اهمیت است که رهبران سیاسی افغانی در طی چند دهه جنگ داخلی نشان داده اند که نسبت به تعهدات خود پایبندی جدی ندارند. اگر به عملکرد شخص رئیس جمهور در سالیان اخیر و همپیمانیهای متعدد وی با بعضی از جناحهای سیاسی بنگریم به وضوح مشاهده می کنیم که وی به سهولت تمام پس از پیروزی در رقابتها تعهدات خویش را به کناری افکنده حتی در مواردی که این تعهدات بر روی کاغذ نیز تدوین شده بود. بنابراین با وجود چنین سابقه نامطلوبی چگونه می توان به این قبیل تعهدات لفظی اعتماد ورزید.
بنابراین برای رفع نگرانیهای موجود چه می توان کرد؟ واکنش پاره ای از هوادارن تندرو امضای پیمان که هیچ حقی برای همسایگان قائل نیستند شدیدا احساسی و غیر منطقی است. به یقین خود اینان نیز در تجربیات شخصی زندگی روزمره خود به هیچ روی نخواهند پذیرفت که در همسایگی آنان کسی اسکان داده شود که در ابراز دشمنی با ایشان از هیچ چیزی فروگذار نخواهد کرد. اینان یقینا در چنین مواردی عقلا و منطقا حقی برای خود محفوظ می دارند تا از همسایگان خویش بخواهند تا از اسکان دادن چنین فردی که با صراحتی تمام از دشمنی خویش سخن می گوید خودداری نمایند.
درج شروط لازم در متن پیمان می تواند تا حدودی ضمانت اجرایی بر چنین تعهداتی را فراهم آرد ولی متاسفانه می توان گفت حتی اگر در متن پیمان نیز به این موارد اشاره شود با توجه به سابقه جنگ افروزانه دولت امریکا هیچ تضمینی بر نادیده نگرفتن و یا دور نزدن شروط درج شده متصور نخواهد بود.
با صرف نظر از همه این موارد آنچه که امضای چنین پیمانی را بیش از پیش نامطلوب جلوه می دهد نظر علمای دینی طراز اول کشور ماست که با ذکر مستندات قرآنی و روایی، غلبه و تسلط غیر مسلمانان را بر کشوری اسلامی شرعا حرام می دانند.
چگونه می توان به تعهدات دولی اعتماد نمود که امروزه سرنیزه های آنان به خون بیگناهان بسیاری آغشته است. وضعیت اسفبار موجود در سرزمین اسلامی فلسطین حجت را بر همگان تمام می کند. چگونه می توانیم با کسانی طرح دوستی بریزیم که فریاد «یا للمسلین» مسلمانان مظلوم فلسطین از دست جنایات آنان به فلک رسیده است.

موضوع : اخبار