اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

ما در یک مسجدی در شهر کانکورد کالیفورنیای امریکا ادای نماز می کردیم …

محمودکرزی در یک زندگی مشقت باری بسر می برد. حتی بعد جلوس حامد کرزی در کرسی ریاست جمهوری وضعیت اش مصیبت بار بود. محمود کرزی بالاخره کابل نزد برادرش رفت و دست بکار شد در غصپ کابل بانک و دیگر بانکها ….

 

من از جانب ملت افغانستان دعوت شدم و از طرف ده ولایت بریاست جمهوری انتخاب شدم و فیلم های این اجتماعات قبلا درهمان وقت از طرف بعضی تلویزیونها نمایش داده شد که صدها هزار مردم در کنار من بودند خالصانه و مخلصانه بخاطر قربانی هایی که من ومقام بزرگ روحانیت افغانستان پدر مرحومم نموده بودیم.

 

جمب و جوش زاید الوصفی با استقبال بی سابقه ملت با من بود و درهر قدم جاسوس های کرزی با من بود و برایم هراس پیدا شد از محبوبیت من محمود کرزی به اشاره حامد کرزی توسط داکتر قاسم احساس مرا بمنزلش در کابل دعوت نمود. بمن صراحتا گفت که انها از طرف بعضی کشورها قبول و انتخاب شده اند باید من از کاندیداتوری خود مستعفی شوم.

 

مرا در حدی پیچاندند که استعفا دهم. در نتیجه بمن گفته شد تا در مجلس دوم در ارگ بروم. ساعت هفت و چهل و پنج صبح تلفن امد گوشکرا برداشتم کسی گفت او داودزی رییس دفتر کرزی است و گفت همین اکنون باید به ارگ بروم. رفتم که داودزی به نهایت چاپلوسی از من پذیرایی نمود و گفت این مکتوب مقرری شما در کابینه در دستم است و بعد از امضای رییس جمهور بشما اطلاع می دهم که تمام این نیرنگ ها منافقانه بود…

 

چیز دیگری که شاهد بودنم این است که هنوز من از منزل محمود کرزی بیرون نشده بودم که وزیر مالیه ساعت ده صبج به ملاقات محمود حاضر بود بخاطر غصب دارایی های ملت که اکنون شهرک مشهور کابل از محمود کرزی است و در دوبی قصرهای متعدد و در سویزرلند صدها میلیون دالر بروز مبادا بنامش موجود است و با اینهمه تاراج کشور او اکنون صاحب نظر شده و به ملت اظهار نظر می نماید.