معتادان وسیله استفاده گروه های هراس افکن و مخالفان مسلح گردیده از آنان برای رسیدن به مقاصد شوم استعماری غرب در کابل و برخی ولایات استفاده می شود.

 

یکی از این موارد، معتادان زیر پل سوخته کابل بودند که در مقابل دریافت مواد مخدر ، به حفر تونلی در زیر پل مشغول شده بودند.

 

پس از رسیدن اطلاعات لازم به برخی از دلسوزان دفاعی کشور، کشف گردید که یک تونل از زیر پل سوخته به هدف دانشگاه جنگ کابل (حربی شونحی) در دست اجرا بوده و کارگران آن معتادان زیر پل سوخته هستند که در مقابل دریافت مواد مخدر به کندن تونل مشغول شده بودند.

 

گفته می شود افرادی که به معتادان مواد مخدر رسانده و آنان را اجیر کرده بودند، با موترهای رنجر پولیس به این کار مبادرت می ورزیدند بدون آنکه پولیس منطقه در جریان باشد.

پیشنهاد بعدی:  نور الحق علومی از خانه ملت تا خانه دولت
موضوع : اخبار