اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

رییس جمهور اشرف غنی محدوده زمانی انتخابات را اعلام کرده است اما بسیاری از آگاهان معتقد هستند این اعلام زمان غیر واقعی است و انتخابات برگزار نخواهد شد. از سویی فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص اصلاح انتخابات نیز رد شده است. چرا با گذشت بیش از یک سال، هنوز هیچ قدمی در راستای برگزاری انتخابات برداشته نشده و چرا انتخابات برگزار نمی شود؟

آصف آشنا آگاه امور سیاسی در برنامه «آماج» گفت: با وجود اینکه ما فرصت کافی برای برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی داشتیم اما دیدگاه سیاسی که در طول چهارده سال بر کشور مسلط است، دیدگاه دموکراسی ستیز و دیدگاهی است که از مشارکت سیاسی، اراده سیاسی مردم افغانستان همواره ترسیده و هنوز هم می ترسد. این ترس از مشروعیت و اراده سیاسی، سبب شد که آگاهانه و در یک برنامه حساب شده همانطور که انتخابات ریاست جمهوری قربانی شد، برگزاری انتخابات پارلمانی هم قربانی همین توطیه شد و بالاخره انتخابات پارلمانی برگزار نشد و پارلمان به لحاظ زمانی از دیدگاه قانون اساسی افغانستان زیر سوال قرار گرفت.

وی ادامه داد: مقام ریاست جمهوری نیز مطابق قانون اساسی مشروعیت ندارد. سرپرست ها در وزارت های امنیتی نیز نامشروع کار می کنند. در مجموع، ما امروز در کشور با بحران مشروعیت روبرو هستیم. این بحران مشروعیت، برخاسته از نگاه فراقانونی و خواست های فراقانونی حلقه مشخصی است که سرنوشت سیاسی افغانستان را به گروگان گرفته اند و این گروگان گیری منجر به خلا مشروعیت در کلیت نظام شده است.

آشنا معتقد است عدم برگزاری انتخابات و بی ثباتی در کشور برنامه ریزی شده است و افزود: بحث اصلاحات انتخاباتی از اساسی ترین و بنیادی ترین بحث توافقنامه سیاسی است که مبنای کار حکومت وحدت ملی بود اما این اصلاحات در زمان خودش برگزار نشد. توافقنامه سیاسی می گوید بلافاصله پس از تشکیل حکومت وحدت ملی اصلاحات باید انجام شود اما فرمانی که صادرشد ده ماه پس از تشکیل حکومت بود. این مسایل همه نشان می دهند که حلقه های درون ارگ همانطور که در سیزده سال گذشته در دوران کرزی، آگاهانه دموکراسی ستیزی کردند، آگاهانه نهادهای دموکراتیک را آسیب زدند و مشروعیت، اقتدار و تاثیرگذاری شان را به تحلیل بردند، امروز نیز ادامه دارد. فقط تغییر چهره انجام شده و به جای کرزی اشرف غنی آمده است. این آمدن هم با آن افتضاح و رسوایی بود که مردم افغانستان دیدند اما نگاهی که در این دوره در کشور به اجرا گذاشته می شود خطرناک تر از دوران کرزی است. قطعاً هم این همه بی نظمی و عدم ثبات در کشور برنامه ریزی شده است. من یقین دارم که اعلام اشرف غنی برای برگزاری انتخابات در میان خزان و تابستان دروغ است. این انتخابات در این مقطع زمانی برگزار نمی شود. چرا که حکومت آمادگی های لازم را برای آن ندارد و هیچ اراده سیاسی هم برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.

این آگاه امور سیاسی مردم را متضرر در این سیاست ها و برنامه ها می داند ومی گوید: مردم افغانستان قربانیان بی دفاع و بی پناهی هستند که به اشتباه سیاسی سیاستمداران و رهبران سیاست افغانستان، این قربانی را از زندگی و ثروت خود، از جان خود و از مال خود می پردازند.

وی بحران مشروعیت را برنامه ریزی شده می داند و می گوید: کاش پارلمان افغانستان در روزهایی که مشروعیتش زیر سوال بود این جسارت را به خرج می داد و خودسریها و خودکامگی های حکومت وحدت ملی را متوقف می کرد و از مشروعیت خود دفاع می کرد و اجازه نمی داد که پارلمان افغانستان از نگاه قانون اساسی نامشروع شود. امروز افغانستان با بحران مشروعیت مواجه است و این بحران مشروعیت موضوعی کاملاً حساب شده و برنامه ریزی شده است و مجموعه ای از صنف رهبران سیاسی آن را طراحی کرده اند.