اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

یکی از دلایل عقب ماندگی افغانستان عدم توجه به تعلیم و تربیه در کشور بوده است.

تعلیم و تربیه اساس توسعه و پیشرفت در هر کشور به شمار می آید. میزان توسعه و پیشرفت جوامع به گستره و سطح سواد افراد آنها سنجیده می شود. یکی از اساسی ترین و مهمترین اصل در توسعه کشور تأمین نیروی انسانی است. کشورهایی که دارای نیروی انسانی متخصص و مسلکی بوده و اکثریت مردم آن از نعمت سواد بهره مند باشند، مسیر توسعه در آن کشورها هموارتر و آسان تر دنبال می شود.

 

افغانستان در گذشته کمتر به این مهم توجه داشته است. از اینرو تا یک و نیم دهه قبل نزدیک به هشتاد در صد مردم بی سواد بودند و سطح علمی با سوادان جامعه نیز بسیار پایین بود. یکی از دلایل عقب ماندگی افغانستان عدم توجه به تعلیم و تربیه در این کشور بوده است. تعصبات جاهلانه قومی و سمتی، رشد افراط گرایی و ترویج خرافات و اختلاط آموزه های دینی با فرهنگ قبیلوی، بی توجهی به مدنیت و رشد اقتصادی همه و همه پیامد نامیمون بی سوادی در افغانستان است.

 

در یک و نیم دهه گذشته اگرچه پیشرفت های چشمگیری در این زمینه صورت گرفته است؛ ولی بازهم در کیفیت معارف توجه جدی صورت نگرفته است. سطح آموزش در مکاتب پایین و دارای کاستی های فراوان می باشد و دانش آموزان به همین دلیل از رشد مطلوب برخوردار نیستند.

 

نا امنی و بیکاری افراد تحصیل کرده و فساد در دستگاه های دولتی و عدم توجه به بالا بردن سطح کیفی معارف سبب گردیده که ما امروز نه تنها در مکاتب که در دانشگاهها نیز با مشکل روبرو باشیم. چون افرادی که به تحصیلات عالی راه پیدا می کنند، قدرت درک و فهم دروس دانشگاهی را ندارند و به این خاطر ناچارند که برای گذراندن دوره تحصیل شان به ابزارهای غیر قانونی متوسل شوند که این مسأله پدیده های رشوه و فساد را در نهادهای تعلیمی و اکادمیک کشور تقویت کرده است.

 

چالش دیگر فراروی تعلیم و تربیه در افغانستان مسأله ناامنی است. آمدن فصل بهار همه ساله با تشدید نگرانی های امنیتی در افغانستان همراه می باشد. درحالی که مردم تلاش می کنند، سال نو تعلیمی شان را باخوشی آغاز کنند و تمام دغدغه ها و تهدیدها را به فراموشی بسپارند، اما واقعیت های تلخ نا امنی و کشتار بیرحمانه هموطنان هرگونه دلخوشی را از شهروندان می گیرد.

 

چالش مهم دیگر مشکلات عمیق و بنیادین اقتصادی است. چالشی که خود دارای ابعاد و جنبه های گسترده و فراوان است. افغانستان از کشورهای بسیار فقیر جهان است که آمار بیکاری در آن بیداد می کند. میلیون ها شهروند این کشور در سراسر دنیا سرگردان است که هدف اصلی آنان تامین معیشت و برآوردن نیازهای اقتصادی است. در بیش از سیزده سال گذشته نه تنها آمار بیکاری کاهش نیافته که حتی افزایش نیز داشته است. تعداد زیادی از مردم و حتا تحصیل کرده های که با هزار مصیبت درس های خود را به پایان رسانده اند، از بیکاری و فقر اقتصادی رنج می برند. بسیاری از خانواده ها حتا از تهیه ضروری ترین نیاز های خود عاجز می مانند. بسیاری از خشونت ها، نابهنجاری های اجتماعی و جنایت های سازمان یافته و غیر سازمان یافته از مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم نشأت می گیرد. سرپرستان خانواده ها اغلب در شرایط فعلی از تأمین مخارج مکتب فرزندان شان ناتوان اند و به دلیل فقر و بیکاری مجبور می شوند فرزندان شان را بجای مکتب به کارخانه ها و کارگاه ها بفرستند.

 

تعلیم و تربیه پیوند محکم با مسأله معیشت خانواده ها دارد. تا زمانی که سطح زندگی مردم بهبود نیابد بسیاری از اطفال و نوجوانان از ادامه آموزش و تحصیل باز می مانند. بنابر این دولت باید همزمان مسایل امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را در بهبود کمی و کیفی معارف مورد توجه قرار دهد و زمینه تعلیم و تحصیل را برای همه شهروندان فراهم سازد.

موضوع : اخبار