اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در انتصاب و انتخاب رییس جمهور اسبق افغانستان و از رهبران مجاهد پیشه برای رسیدگی به منازعات اقوام کوچی و هزاره، جدا از جنبه تبلیغاتی و سیاسی وی جنبه های اجتماعی و مذهبی نیز دارد که چندان خوشایند نیست.

 

صبغت الله مجددی بعنوان یک عالم فرزانه، پیر مغان، مرجع تقلید، رهبر مذهبی و دارای جایگاه علمی و اجتماعی است که عموما وی را میانه رو، زود باور، ساده دل و متاثر از جو می شناسند؛ صفات بارزی که شایسه یک مقام سیاسی اجرایی برای پروژه های ملی نیست.

 

از دیگر سو، منازعات دوام دار هزاره ها و کوچی ها که سالهاست دغدغه ذهن هزاره جات در ولایات مرکزی و نیز مایه دردسر برخی مسوولان جزء شده است؛ نه یک بحث اجتماعی صرف و نه محدود به میدان وردک و بهسود بلکه یک مساله سیاسی امنیتی با اهداف درازمدت و با حامیان و برنامه نویسان شرقی و غربی است.

 

آیا چنین پروژه حساسی که تیغ دو لبه است سیاستمداری کارکشته، مدیر، مدبر و با نگاهی فرا ملی می طلبد تا بتواند با استفاده از تمام نیروی انسانی و دامنه اختیارات، قائله را ختم به خیر کند؟ یا رهبری مذهبی و احساس پیشه که بنابر فضای موجود حکم صادر می کند؟

 

در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی نیز، بارها از پیر دیر و خرابات افغانستان که ریش سفید قلب آسیا است و مورد احترام مردم ملکی قرار دارد؛ در عرصه های مختلف و به تناوب سوء استفاده شده بود و مورد مضحکه و هتک حرمت منتقدان قرار گرفته بود اینک نیز…

 

اینک نیز اشرف غنی همان سیاست حامد کرزی را در پیش گرفته است و با وارد کردن مرجع تقلید و رهبر جهادی افغانستان در عرصه درگیری های هزاره ها و کوچی ها، قصد فرافکنی این جنگ داخلی فصلی به سمت صبغت الله مجددی، خرد کردن شخصیت وی و رهانیدن خود از مهلکه میدان وردک دارد.