اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

غدداران جدید آریانا طیارات کهنه ۷۴۷ پروسه حج را که هر کدام آنان ساعت ۸۰۰۰ دالر در مارکیت قیمت داشته برای آریانا به ۱۲۰۰۰ دالر کراه نموده و این طیاره با لندنگ گیر خراب و با مشکلات داکیومنت روبرو بوده، وزیر مالیه این گروپ مافیا فریب داده که گویا پروسه حج که به تاریخ ۱۵ وعده شده بود٬ که این تاریخ از ۱۵ به ۱۷ و از ۱۷ به ۱۹ تعلیق داده شده.

 

گویا صافی بچه فارغ صنف دوازده پاکستان به ترکیه رفته تا به مقدار یک میلیون دالر گرنتی لیتر از بانک های ترکیه به خاطر خاک پولی عربستان حاضر نموده که دادن این گرنتی لیتر از بانک های ترکیه نا ممکن می باشد.

 

این قرار داد نا مشروع که بین ایرلینها صورت نگرفته بلکه از طریق اجینت، اجینت با آریانا صورت گرفته که در حدود ۴ الی ۵ میلیون دالر کمیشن غیر قانونی فی ساعت ۴ هزار دالر بوده تثبیت شده است.

 

این تیم غددار که به شمول داود سلطانزوی، سید سلمان سادات، خواهر زاده اقای غنی، داوود شریفی، فهیم صافی، نصیر حکیمی، مستور و امثال این اشخاص که از ۵ میلیون دالر به هر کدام نفع شخصی می رسد.

 

سید سلمان سادات زن پاکستانی دارد و شریک افغان جیت و نماینده طیاره پاکستان در کابل است.

شما نگاه کنید قرار داد که شده از آریانا به یک اجینت پول ترانسفر می شود و بعدا از آن اجینت به اجینت دیگر و از اجینت دیگر به ایرلاین انتقال می یابد.

موضوع : اخبار