اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

براي رسيدن به ثبات و امنيت، پارلمان بايد از خود شروع کند. از قوانيني که به دلايل گوناگون از تصويب باز مانده اند. از راي هايي که وزرا را به چوکي وزارت رسانده است و از راي هايي که شماري زيادي از افراد زبده و ورزيده را از رسيدن به وزارت مانع شد.

 

ناامني در افغانستان موضوعي قديمي است که هيچ کدام از دولت ها نتوانسته اند بدان پاسخ مناسبي بدهند. دولت وحدت ملي، اما با آغاز به کارش با چالش هاي جديتر امنيتي مواجه شده است. اين چالش ها براي اولين بار به سقوط کندز و چندين ولسوالي در مناطق مختلف کشور انجاميد و در حال حاضر نيز ولايت هاي زيادي از ناامني رنج مي برند و ولسوالي هاي مختلفي نيز در خطر سقوط قرار دارند. طرح موضوع ناامني در شوراي ملي يک موضوع کاملا تکراري است، استجواب ها از مقامات امنيتي و همين گونه سئوال ها و جواب هايي که به سئوالات داده مي شود نيز همه تکراري هستند. هيچ چيز نو و تازه اي در اين پروسه استجواب و استيضاح ديده و حتا هيچ سئوال نو و تازه اي در جلسه هاي استجواب و استيضاح از زبان وکلا شنيده نمي شود.

 

با همه اينها، استجواب و استيضاح به عنوان يک امر مقبول و پرطرفدار در پارلمان کاربرد دارد و هر از گاهي، وزيري به استجواب و استيضاح کشيده مي شود و نمايندگان سئوالهايي طرح مي کنند و جواب مي گيرند و در اکثر مواقع نيز به قناعت نمي رسند و کار به جاهاي باريک و راي گيري و راي دهي مي کشد. ولي اين دور و تسلسل راه به جايي نمي برد، ناامني رو به گسترش است و فقر و بيکاري و فساد اداري و … روز به روز بيشتر مي شوند.

 

پارلمان وظيفه دارد که بر کارکرد قوه مجريه نظارت داشته باشد. اصولا اگر وظيفه نظارت بر عملکرد دولت را از پارلمان بگيرند، چيز زيادي براي پارلمان در کشور باقي نمي ماند. به نتيجه نرسيدن استجواب ها و استيضاح هاي پارلمان مي بايست نقص و کاستي جدي اي داشته باشد که راهگشا نيست و بر حجم و ميزان کاستي ها و کمي ها افزوده مي شود.

 

در اولين گام فضايي که بر مجلس حاکم است، دوستانه و اصلاح گرايانه نيست. عده اي از نمايندگان سئوال دارند، اما سئوالهايي تکراري، سئوال هايي شخصي، سئوالهاي غير ضروري، سئوال هايي سطحي، سئوال هايي که بارها پرسيده شده و بارها نيز جواب داده شده است ولي نه سئوال کننده جدي بوده و نه جواب دهنده از روي تحقيق و بررسي جواب صد در صد مطابق با واقع داده است. وگرنه مي بايست تغييري در وضعيت امنيتي کشور به وجود مي آمد. امکان ندارد که همه به وظايف شان عمل کنند ولي وضعيت به صورت عجيب و غريب و بدون دليل، به سوي بدتر شدن پيش برود.

 

قوه مقننه بخشي از معادله پيچيده امنيت و ثبات در افغانستان است. نمايندگان بخش عمده نظامي هستند که بر افغانستان حاکم است. آنچه در ادارات و دولت افغانستان حاکم است نيز زاييده، طرز تفکر، عملکرد و انديشه همين نمايندگان هستند.

براي رسيدن به ثبات و امنيت، پارلمان بايد از خود شروع کند. از قوانيني که به دلايل گوناگون از تصويب باز مانده اند. از راي هايي که وزرا را به چوکي وزارت رسانده است و از راي هايي که شماري زيادي از افراد زبده و ورزيده را از رسيدن به وزارت مانع شد. وکلاي پارلمان نيز بايد براي مردم پاسخ دهند که ميزان و ملاک استجواب ها و استيضاح هاي به صورت روشن چيست. اگر به دنبال علل و عوامل ناکامي هاي امنيتي باشيم، بايد به بسياري مسايل از جمله عملکرد خود پارلمان نيز بپردازيم و پارلمان بايد صادقانه بگويد که در بسياري از قضايا چه نقشي را ايفا کرده است.

 

پارلمان و دولت بايد فراتر از ظواهر قوانين عمل کنند و بايد به روح قوانين و نتايجي که قوانين در نظر دارند نزديک باشند. هدف از نظارت، به استجواب و استيضاح کشيدن وزرا، سوال و جواب ها، راي اعتماد، و… همه ساختن جامعه سالم، مقيد به حفظ منافع مردم، بدور از فساد و … است.

موضوع : اخبار