اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

شورای علما در کشورهایی با تعصبات و خطوط قرمز فراوان مذهبی و دینی و شرعی و عرفی جایگاه ویژه ای دارند. کشورهایی همچون افغانستان که مردم ملکی برای ملاامامان و آخوندهای مکتب نرفته تا اساتید حوزه شریعت ارج و قرب خاصی قایل اند؛ نباید چنین می شد!

 

شخص اول مملکت و به تبع آن بانوی اول گرچه به خودی خود جایگاه خاصی نزد دولتی ها و ملت دارند اما مداخله در اموری که حساسیت عمومی را برانگیزاند معقول نمی نماید؛ بر تمام سیاستمداران افغانستانی فرض است که سره را از ناسره بازشناسند.

 

این مقدمه های ظاهرا مجزا و در باطن مرتبط برای یادآوری این نکته است که هیچ یک از مقامات ارشد اجرایی یا دینی با حوزه اختیارات خاص خود نمی بایست قربانی یا ملعبه دست یکدیگر قرار بگیرند.

 

در قیاس علمای افغانستان با علمای کشورهای همسایه همین بس که در برخی کشورهای همسایه همچون ایران و لبنان، حکومت در دست روحانیون است و اساتید حوزه و مکتب بر حکومت سلطنتی چیره شده اند و سیاست باثباتی را تبیین کرده اند؛ افغانستان در شرایطی کاملا متفاوت بسر می برد و علمای دین را در ارگ مضحکه ای برای قدرت نمایی قرار داده است!

 

پیش از این اشرف غنی برای توجیه خودکامگی و خودمحوری خود در امر حمایت از حمله عربستان به یمن شورای علما را بازیچه دست خود قرار داده بود و بدین ترتیب شورای علما بعنوان جایگاه رفیع اجتماعی و مذهبی سپر بلای انتقادات و خشم عمومی از بحران صنعا شد.

 

اینک نیز در کمال استهزا، بانوی اول کشور رولا غنی متخلص به بی بی گل که یهودی زاده و مروج مسیحیت است با شورای علما دیدار داشته و حتی آنان را پند و اندرز داده است؛ این اقدام مضحکه آمیز، پیام های نهان میان مدت و درازمدتی به همراه خواهد داشت.

 

هرچند خشونت علیه زنان و تعلیم و تربیت هرچه بیشتر و بهتر دختران از جمله محورهای اصلی گفتگوی بانوی اول و نمایندگان شورای علمای افغانستان در ارگ ریاست جمهوری عنوان می شود اما نباید از تبعات سوء اندرز یک یهودی زاده مروج مسیحیت به بزرگترین مراجع اسلام در کشور غافل شد.