اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

ارگ ریاست جمهوری از دیرباز و از زمانی که تاج و تخت پادشاهی بود و با مشروعیت کمتر و تا زمانی که چوکی ریاست جمهوری و حکمرانی با مشروعیت نمادین بیشتر شد همواره بوی سستی و آنی و فانی بودن می داد.

 

بسیاری از کسانی که روزگارانی با عدل و داد یا با ظلم و جور بر مردم ملکی تاخته اند و خون ها ریخته اند یا دمی آسایش برای این ملت فراهم نموده اند؛ با کمی فاصله و تاخیر یا با تیغ تیز دشمنان به کام مرگ فرو رفته اند یا در گدایی در غربت مرده اند و یا از کشور هجرت نموده اند.

 

این ها همه دال بر بی وفایی و گذرا بودن دم و دستگاه حکومت و تاج و تختی بود که خون ها و خیانت های بسیار به خود دید اما گذشته از تمام اینها وقتی ارگ ریاست جمهوری بوی مرگ بگیرد باید درخصوص ماندن در این پایتخت در این کشور و زیر این پرچم تردید کرد.

 

واقعه از این قرار است که در هنگام تعمیر و بازسازی آشپزخانه ی قصر شماره یک ارگ ریاست جمهوری بقایای دو جسد شامل جمجمه و استخوان های دو تن کشف شد که سوالات و ابهامات زیادی را گرداگرد خود پدید آورد.

 

هرچند انتقال بلافاصله این اجساد به پزشکی قانونی و تشکیل عاجل کمیسیون تحقیقاتی شامل نمایندگان ریاست طب عدلی، نهاد داکتران برای حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت امور داخله تاحدودی از التهابات را فرو نشاند اما تغییری در اصل قضیه بوجود نیاورد.

 

به عبارت دیگر چه این اجساد مربوط به سردمداران و دولتمردان و افراد شاخص و چه مربوط به کارگران یا مردم ملکی مراجعه کننده به ارگ یا قصر سلطنتی بوده باشد بهرحال مصداقی بر این مدعا است که افغانستان نه تنها گورستان ابرقدرت های شرقی و غربی بلکه مدفون کننده حقیقت ها است.

موضوع : اخبار