اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

حکمت خلیل کرزی به اساس هدایت رییس جمهور اشرف غنی قرار شد از تمام کارمندان عالیرتبه وزارت خارجه امتحان زبان خارجی اخذ نماید.

 

به اساس معلومات بدست آمده افراد زیر در قدم نخست شامل لیست امتحان معیاری زبان می باشند که باید از آنها امتحان زبان خارجی اخذ گردد:

 

عتیق الله عاطفمل معاون اداری که خواب سفیر شدن در کانادا را می بیند

محی الدین صاحب زاده رییس اداری که خواب قونسل شدن در بن را می بیند

عبدالله ایماق رییس منابع بشری که خواب سفیر شدن در لندن را می بیند

امان الله امین رییس امور قونسلی که خواب سفیر شدن در اوکراین را می بیند

حیدر زمان اعتمادی که خواب نماینده دایمی شدن در نیویارک را می بیند

محب الرحمن اسپین غر که خواب سفیر شدن در برلین را می بیند

حمید الله ناصر ضیا که خواب سفیر شدن در برازیل را می بیند

توریالی غیاثی که خواب معاونت اداری وزارت خارجه را می بیند

سلطان احمد بهین که خواب سفیر شدن در فرانسه را می بیند.

 

در جلسه که بخاطر درخواست اسناد زبان بین همین مقام ها در وزارت خارجه دایر گردیده بود، حیدر زمان اعتمادی با جدیت و روحیه تند و شکایت آمیز جلسه را ترک کرده و حکمت خلیل کرزی را که پاسپورت امریکایی در جیب دارد جاسوس امریکا خوانده و این کار اش را خلاف همه نورم و قوانین ماموریت دولت خوانده است.

 

همچنین در این جلسه آقای ناصر ضیا آرزده خاطر گردیده و گفته است که هیچگاه خواست های نا مشروع کسی را بیش از 30 عمر ندارد و بطور فراشوتی برای مدت کوتاه در اینجا بحیث سیاسی مقرر گردیده است نمی پذیرد و موضوع را به سران جهادی اطلاع می دهد.