اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

غریزه جنسی، اساسن یک امر‌طبیعی و ذاتی، در وجود انسانها به عنوان «افراد» است. اما از آنجایی که رفع این غریزه، با ارتباط به «دیگری» صورت می گیرد، این مساله، که وجود آن به عنوان یک خصوصیت و ویژگیی ذاتی در انسانها اساسن یک امر ‌فردی است، به یک مساله‌ی اجتماعی تبدیل می شود. به عبارت دیگر، غریزه‌ جنسی در وجود انسانها، یک امر فردی و شخصی است؛ اما رفع این غریزه، به دلیل اینکه به دیگری ارتباط می گیرد و موجب «کنش متقابل» می شود، یک امر اجتماعی است. به این ترتیب، ضابطه‌ رفع غریزه جنسی به عنوان یک مساله اجتماعی، تحت اداره‌ جامعه قرار می گیرد. بنابراین، اینجا است که نحوه، ویا به عبارت دیگر ضابطه‌ رفع غریزه جنسی، زیر چتر نظام اجتماعی بصورت کل قرار می گیرد. ازینرو است که ضابطه رفع غریزه جنسی، به تبع گوناگونی نظامهای تربیتی جوامع گوناگون، گوناگون است. به بیان دیگر، به همان اندازه که نظام تربیتی جوامع مختلف، مختلف است، ضابطه رفع غریزه جنسی نیز مختلف است.

 

چگونگی رفع غریزه جنسی، و یا به عبارت دیگر «تربیت جنسی» به عنوان یک مساله اجتماعی، مانند سایر مسایل اجتماعی در فرایند اجتماعی شدن فرا گرفته می شود. «تربیت جنسی به عنوان یکی از کارکردهای مهم نظام آموزشی، در صدد انتقال و آموزش مجموعه‌ای از اطلاعات، آگاهی ها و شناخت ها، نگرش ها و عواطف، قابلیت ها و مهارتهای مربوط به مسایل جنسی است. بدون تردید، محتوا و روش، یا چگونگی ارائه این شناخت ها، عواطف و مهارت ها، وابسته به نگاه و رویکرد کلان آموزشی و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی هر جامعه است». با توجه به این تعریف، تربیت جنسی معنای فراتر از آموزش جنسی را داشته و «نه تنها احساس جنسی را در بر می گیرد، بلکه دارای ویژگی رشد شخصیت اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی نیز هست».

 

به این ترتیب، این چگونگی سنت ها، هنجارها، ارزشهای فرهنگی، و الگوهای کلان آموزشی یک جامعه است که چگونگی تربیت جنسی را تعیین می کند. و چگونگی تربیت جنسی افراد یک جامعه است که ضابطه حاکم بر رفع غریزه و به عبارت دیگر چارچوب برقراری روابط و تعاملات جنسی را تعیین می کند. و چگونگی این چارچوب است که تعیین می کند تا این حیطه‌ای از کنش های انسانها قابلیت رفتارهای انحرافی را داشته باشد یا خیر.

 

با توجه به اینکه رفتارهای انحرافی در حیطه روابط جنسی افراد جامعه، تا حد زیادی بسته به چگونگی تربیت جنسی و به این ترتیب ضوابط حاکم بر رفع غریزه جنسی است، تجربه نشان میدهد که تربیت جنسیی که تاکید بر سرکوب غریزه جنسی می کند، قابلیت رفتارهای انحرافی به این حیطه ای از کنش های افراد را میدهد. تحقیقات نشان می دهد که آنانی که به تبع تربیت جنسی در نظام کلی آموزشی شان، کوشش بر سرکوب غریزه جنسی کرده و به دوری از برقراری روابط جنسی تظاهر می کردند، اکثرن در خفا مرتکب رفتارهای انحرافی جنسی شده اند.

 

روان شناسان زیادی معتقد است که، محرومیت و ممنوعیت جنسی باعث ناهنجاری ها و اضطراب های فردی و اجتماعی می شود. آنان تاکید می کنند که سرکوب غریزه جنسی و جلوگیری از بروز انگیزه و تمایلات جنسی، سبب به وجود آمدن عقده های روانی و عاطفی در فرد گردیده، و در نتیجه باعث گسترش جرم و جنایت در جامعه می شود.

 

در افغانستان، اما هرچند در فرهنگ آرمانی ما کمتر برخورد تفریطی با غریزه جنسی صورت می‌گیرد، و کمتر توصیه به سرکوب آن می شود، اما فرهنگ واقعی جامعه ما که بسیار مهم و تعیین کننده رفتارهای ما است، متاسفانه به گونه‌ای است که زمینه رفتارهای انحرافی را در رفع غرایز جنسی افراد فراهم می کند. به دلیل اینکه در فرهنگ واقعی جامعه ما، زمینه‌های وجود دارد که باعث سرکوب غریزه جنسی افراد می‌گردد. این زمینه ها، عبارت از رسم و رواج ها، سنت ها و عنعناتی است که بر رفتار اجتماعی افراد جامعه ما حاکم بوده و زمینه ساز ناهنجاری‌ها و کژرفتاری‌های اجتماعی می شود. نظیر تفکیک سخت جنسیتی محیط های اجتماعی افراد جامعه، که باعث تشدید تمایلات بی رویه جنسی در افراد می گردد، و رسم و رواجهای سختگیرانه‌ای ازدواج افراد که باعث محدودیت راه های پذیرفته شده رفع غرایز جنسی افراد جامعه می شود.

 

به این ترتیب، این زمینه های اجتماعی- فرهنگی رفتارهای انحرافی در حیطه کنش های جنسی افراد جامعه ما است که هر روز موجب بروز رفتارهای انحرافی می شود. تنظیم امور مربوط به غریزه جنسی که از نیازهای اولیه افراد است، متاسفانه شاید از حاشیه ای ترین مساله اجتماعی ما است. فرهنگ واقعی مردم اکثریت مناطق افغانستان، متاسفانه به گونه‌ای است که به شدت عقده های جنسی افراد جامعه را شکل داده و با وضع محدودیت های سخت، باعث سرکوب غریزه جنسی افراد می شود. دلیل این حد بالایی از بی هنجاری، بدون شک، بصورت عمده محدودیت های شدید بر رفع غریزه جنسی افراد از راه های پذیرفته شده آن، می باشد.

 

معضلات اجتماعی، از جمله معضل چگونگی روابط جنسی، با توصیه اخلاقی حل نمی شود. باید تدبیر عملی برای حل آنها سنجید. باید با سازوکارهای اجتماعی-فرهنگی، راه های رفع غریزه جنسی افراد از راه های پذیرفته شده ی آنرا هموار کرد. باید کوشش شود تا زمینه‌های عقده‌زا و سرکوب کننده‌ای غریزه که در فرهنگ واقعی جامعه ما وجود دارد، از بین برده شود. تا کمتر شاهد هر روز تجاوزات جنسی و به عبارت دیگر، رفتارهای انحرافی جنسی باشیم. باید کوشش شود تا فضای بسته و سرکوب گرانه‌ای این بخش حیاتی رفتارهای اجتماعی ما تغییر داده شده و ضابطه های حاکم بر روابط جنسی عقلانی شود. تا به این ترتیب، عقده های جنسی افراد، رشد و تبارز نکرده و موجب رفتارهای انحرافی در این حیطه از کنش های افراد نشود.

 

تا زمانی که تفکیک سخت جنسیتی محیط های اجتماعی و به این ترتیب فضای اجتماعی سرکوب گرانه غریزه جنسی تغییر نکند، قابلیت شکل گیری عقده‌های جنسی و در نتیجه بروز رفتارهای انحرافی جنسی در افراد، نیز وجود خواهد داشت. تا زمانی که محدودیت ها و موانع سخت ازدواج بر طرف، و به این ترتیب زمینه رفع غریزه جنسی افراد جامعه از راه های پذیرفته شده‌ای آن فراهم نشود، خطر تجاوزات جنسی و به عبارت دیگر رفع غریزه جنسی از راه انحراف و یا غیر‌قابل‌قبول جامعه نیز وجود خواهد داشت.

 

به این ترتیب، راه حل بنیادی تجاوزات پی‌هم و رفتارهای انحرافی جنسی در جامعه‌ ما که متاسفانه هر روز تکرار می شود، این است که مساله تنظیم روابط جنسی و عقلانی کردن ضوابط حاکم بر آن را، از حاشیه به متن بیاوریم، و به عنوان یک نیاز اساسی و حیاتی در محراق توجه قرار دهیم. به این ترتیب، با مبارزات فرهنگی، زمینه‌ها و رسوم و عنعنات سرکوب گرانه ی که باعث محدودیت در رفع غرایز جنسی از راه های پذیرفته شده‌ای آن، و به این ترتیب باعث محرومیت جنسی و در نتیجه موجب بروز هر روز رفتارهای انحرافی جنسی می شود را، از بین ببریم.