اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان می گویند این شورا برای خیر و صلاح مردم ایجاد شده است. این شورا تلاش می کند که از بحران در کشور جلوگیری کند. تعدادی از کارشناسان کشور این ادعا را رد کرده معتقد هستند این شورا برای گرفتن امتیاز و فشار وارد کردن برحکومت ایجاد شده است.

 

محمدفرهاد صدیقی عضو مجلس نمایندگان در برنامه «نگرش» گفت: مجاهدین افرادی بودند که فاتح افغانستان شدند و آن را از زیر سلطه شوروی در آورند. آنها بر کشور حاکم بودند از خودمان بودند و بر اوضاع کشور واقف بودند. متاسفانه حالا به جایی رسیده ایم که قدرتهای خارجی از بیرون آمده اند و بر ما حاکمیت می کنند. بالاترین تجربه را مجاهدین دارند، بالاترین تحصیلات را آنان دارند، متخصص در امور کشور، جنگ و مجاهده، در قلم و افکار هستند اما متاسفانه جنگ های داخلی میان خود آنها باعث شد همه به کناری زده شوند و بیگانگان بر کشور حاکم شوند.

 

وی در خصوص شورای حراست و ثبات اظهار کرد: این افرادی که حالا شورای حراست و ثبات را تشکیل داده اند افرادی هستند که تا زمانی که در قدرت قرار داشتند هیچکاری برای مردم نکردند حتی دوسیه هایی نیز داشتند که همه آنها باید بررسی شود. حالا از مردم انتظار دارند کارهایشان را به باد فراموشی سپرده و آنها را بپذیرند.

 

صدیقی هدف این شورا را رسیدن به منافع شخصی و قدرت می داند و می گوید: تایید می کنم که در برابر طالبان پاکستانی و همه طالبان، همین افرادی چون استاد سیاف بودند که مقاومت کردند و تفنگ به دست داشتند و از افغانستان دفاع کردند اما تنها آنها نبودند که اینکار را کردند بلکه همه مردم اینکارها را انجام دادند. زمانی که موعد انتخابات و تقسیم قدرت شود، این شورا از هم خواهد پاشید. افرادی در این شورا نقش دارند که همه برای رسیدن به قدرت آمده اند. پس از رسیدن به قدرت، همه آنها از شورا پراکنده خواهند شد.

 

وی ادامه داد: اگر حکومت فعلی برای این افراد باج می داد، هر یک از افراد را در جایی از حکومت مقرر می کرد هیچگاه شورای حراستی برگزار نمی شد که از حقوق مردم دفاع کند. همه دنبال کسب مقام و جایگاه هستند.

 

این نماینده مجلس در خصوص امکان کامیابی این شورا گفت: در صورتی اعضای این شورا می توانستند عملیاتی نیک انجام دهند و به موفقیت برسند که از کارهای گذشته خود پشیمان شده و از مردم معذرت خواهند اما آنها اصلاً انجام آن کارها را توسط خود قبول ندارند و سپس برنامه های خود را برای جوانانی که نان و کار ندارند ارایه دهند و تضمین عملی شدن بدهند اما این اتفاق هرگز در این شورا نخواهد افتاد.