اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

رهبران حکومت وحدت ملی باید به صورت واضح بفهمند که مالکان همیشگی این سرزمین نیستند. آن دوران گذشته است که حاکمی مستبد برای ابد بر تخت پادشاهی افغانستان بنشیند. اگر خون مردم بیشتر از این به جوش آید بر می خیزند و آنها را از تخت به زیر می افکنند.

 

نیروهای امنیتی، در فصل زمستان با چندین جبهه با جنگی فرسایشی درگیر هستند. در حالیکه نبرد در بغلان به کندی پیش می رود سرنوشت جنگ هلمند روشن نیست و هنور در قندوز از عملیات گسترده خبری نیست. روزها است که برق کابل قطع شده و نیروهای امنیتی نتوانسته اند خود را در به دکل های تخریب شده برق برسانند. کلاف نبرد افغانستان در کجا سردرگم شده است؟ میدان های جنگ یا میز سیاست گران حکومت؟

 

آصف آشنا فعال سیاسی در برنامه «فراخبر» گفت: مشکل ما ضعف در نداشتن مهارت در صفوف دفاعی و نیروهای امنیتی افغانستان، نیست. اگر قندوز و سنگین سقوط می کنند و برای مردم مساله ساز می شود، اگر دندغوری، اچین، زابل و نقطه نقطه افغانستان دچار مشکل می شوند ، نتیجه اشتباهات سیاست در کابل است.

 

وی، با بیان اینکه مشکلات امنیتی افغانستان به خاطر رهبران ناکار آمد است افزود: رهبران حکومت وحدت ملی باید به صورت واضح بفهمند که مالکان همیشگی این سرزمین نیستند. آن دوران گذشته است که حاکمی مستبد برای ابد بر تخت پادشاهی افغانستان بنشیند. اگر خون مردم بیشتر از این به جوش آید بر می خیزند و آنها را از تخت به زیر می افکنند.

 

آشنا معتقد است، جریان صلح، فریبی بیش نیست و بیان کرد: هم اکنون بحران امنیت در مسیری می رود که با فصل بهار و آب شدن برفها و رسیدن فصل جدید جنگ، میدان برای طالبان بیشتر باز می شود و بحران امنیتی با این مضحکه ای که در سیاست جریان دارد، غیر قابل کنترل می شود. در کنار این بازی ها بازی افتضاح دیگری در عرصه صلح جریان دارد. امیدهای واهی برای آن، با مدتهای یک ماه، سه ماه و ده ماه داده می شود ولی بازیهای بی معیار و بی قاعده در خلا و فقدان تعهد به مردم، به اجرا گذاشته می شود.

 

وی، ادامه داد: نگاه انحصار طلبانه و رویکرد تمامیت خواهی در افغانستان یکی از بحران های اصلی کشور است. این انحصارطلبی هم، مختص به تیم خاص اشرف غنی می شود که در آن تصمیم گیری ها مختص به همان گروه می شود. این گروه هستند که تجارت صلح را به وجود آورده اند و با آن پول در می آورند.

 

این فعال سیاسی، حکومت را حکومتی خیانت کار دانسته و گفت: متاسفانه حکومت داران ما با اشتباهات آگاهانه و غیر آگاهانه سیاسی خود، کشور را به بحران برده و تماشا می کنند. نتیجه قرارداد سیاسی دندغوری این شده است که اسلحه های مورد استفاده طالبان در دندغوری ماشین های جنگی ما را زمین گیر کرده اند. این اسلحه ها از هیچ راهی به دست این طالبان نرسیده است بلکه طبق این قرارداد سیاسی به آنها داده شده است.

 

آشنا، در خصوص عدم کارکرد نهادهای امنیتی در تامین امنیت، وزارت دفاع نامشروع را مطرح کرده و بیان داشت: خلع کردن نهادهای امنیتی ذر عرصه سیاست اشتباهی بزرگ است که از سوی حکومت انجام می شود. آن هم به خاطر همان انحصار طلبی که وجود دارد. در دوره حکومت وحدت ملی، بخشی از صلاحیت های نهادهای امنیتی، در عرصه تصمیم گیری و اقدام به صورت نانوشته شده و غیر تعریف شده از آنها سلب شده و به شورای امنیت منتقل شده است. مشکل علومی، وزیر داخله در پاسخ گفتن به پارلمان این است که صلاحیت های وی گرفته شده است. وی با رای پارلمان در این مقام قرار گرفته است و مشروعیت دارد. در حالیکه شخص غیر مسوول دیگری خود را به صورت نامشروع واجب الاحترام برای مردم ساخته است و بر گلوگاه فرصت های افغانستان ایستاده است، تصمیمات را می گیرد و وزارت داخله و امنیت ملی مجبور به تطبیق آن می باشند. خلع کردن نهادهای امنیتی در عرصه سیاست همین است. استانکزی که رای پارلمان را ندارد و خلاف قانون اساسی تصمیم می گیرد، به سختی از سوی رهبران حکومت هم حمایت می شود. هلمند و قندوز سقوط می کنند جنرال های قوی کشور می روند و با از جان گذشتگی آن را باز می ستانند و امتیاز آن را این سرپرست دفاع نامشروع می گیرد.پس مشکل سربازان امنیتی ما مدیریت نامشروع دستگاه های امنیتی و به خصوص وزارت دفاع است.

 

وی، در پایان گفت: اگر تمامیت خواهی در تصمیم گیری و تمامیمت خواهی در مدیریت جنگ، متوقف نشود، حلقه انحصار درون ارگ مردم را به بحران شدیدی می کشاند.

موضوع : اخبار