اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

چين يکي از کشورهاي مهم و تأثيرگذار در تحولات جهاني و منطقه اي به شمار مي رود. قدرت نظامي و اقتصادي چين اين کشور را در رديف ده کشور قدرتمند جهان قرار داده است. نقش چين در فعل وانفعالات منطقه و شکل گيري ايتلاف ها و سازمان هاي منطقه اي نيز بر کسي پوشيده نمي باشد.

در سالهاي اخير چين موازي با رشد اقتصادي، توانايي نظامي خود را نيز بالا برده است. اين کشور ‌ 596 هزار و ‌ 961 كيلومتر مربع مساحت دارد. اين کشور ‌ 14هزار و ‌ 500 كيلومتر خط ساحلي و ‌ 22 هزار و ‌ 117 كيلومتر مرز مشترك دارد. هم اکنون بودجه نظامي چين بيشتر از صد ميليارد دالر مي باشد.

چين از لحاظ اقتصادي نيز پيشرفت چشمگيري داشته است و به عنوان دومين کشور اقتصادي دنيا شناخته مي شود. چين در حال رقابت سرسختانه با آمريکا در بازارهاي بين المللي است و تعدادي از کارشناسان معتقداند که تا سال 2020 چين در اقتصاد خود از آمريکا پيشي گرفته و عنوان اولين کشور اقتصادي جهان را به خود اختصاص خواهد داد.

سياست خارجي چين بر اصل عدم مداخله بر امورات کشورهاي ديگر استوار مي باشد؛ اما ظرفيت هاي نظامي و اقتصادي چين در سال هاي اخير اقتضاأت جديدي را خلق کرده است که در موارد ضروري و براي حفاظت از منافع اين کشور، امکان مداخله در کشورهاي ديگر را امکان پذير مي سازد. اين امر بر سياست خارجي چين اثر گذاشته و ديپلماسي چين را در تحولات بين المللي فعال تر کرده است.

سياست هاي چين در افغانستان نيز بر اصل بيطرفي و عدم مداخله استوار بوده است. مناسبات اين کشور با افغانستان بيشتر بر محورهاي اقتصادي و تجاري استوار بوده است. پس از حملات يازدهم سپتامبر و تشکيل ايتلاف بين المللي مبارزه باتروريزم با اين که چين از اهداف ايتلاف حمايت کرد؛ اما نيروي نظامي به افغانستان نفرستاد. چين با توجه به حضور پررنگ آمريکا در افغانستان، سياست هاي محتاطانه تري را در قبال افغانستان دنبال کرد و سعي کرد حساسيت آمريکا را بر نيانگيزد؛ اما پس از طرح جدول زمانبندي خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان، اين کشور نقش مثبت تر و فعال تري در قبال افغانستان اختيار کرده است. چين در سال هاي اخير تلاش هاي ديپلماتيک خود را به منظور دسترسي به صلح، امنيت و ثبات دوامدار در افغانستان تشديد کرده و روابط خود را بيشتر از پيش با حکومت افغانستان تحکيم کرده است.

چين منافع خود را در امنيت افغانستان جستجو مي کند و از اينرو تمام کوشش هاي اين کشور بر محور صلح و امنيت اين کشور استوار مي باشد. نگرش مثبت چين براي جلب همکاري هاي منطقه اي و بين المللي در مورد افغانستان بارها در کنفرانس هاي منطقه اي و بين المللي به اثبات رسيده است.

مناسبات ديرينه و دوستانه چين با پاکستان و منافع مشترک اين کشور با روسيه، ايران و هند و نقش برازنده چين در سازمان هاي منطقه اي از جمله سازمان شانگهاي، موقعيت اين کشور را براي ايجاد هماهنگي منطقه اي در باره امنيت افغانستان بالا برده است. هماهنگي هايي که بدون شک امنيت و آوردن ثبات در افغانستان را قابل دسترس تر و اطمينان بخش تر مي سازد.

مهمترين  هدف چين  در افغانستان ايجاد امنيت در اين کشور است. اين مسأله با توجه به منافع گسترده آن کشور در منطقه و از جمله در افغانستان، مسؤليت چين به عنوان يک قدرت بزرگ جهاني و وضعيت پيچيده و خطرناک « سين کيانگ» قابل توجيه مي باشد.

کمک هاي تسليحاتي چين  به افغانستان که براي نخستين بار صورت مي گيرد، نشانه عزم و تصميم جدي «پيکينگ» براي کمک به امنيت افغانستان است. اين کمک ها رويکردجديد چين را در قبال افغانستان و منطقه توضيح مي دهد. مهم اين است که آمريکا نيز در يک سال اخير از نقش چين در افغانستان ستايش کرده و خواهان همکاري هاي عملي اين کشور در آوردن صلح و ثبات در افغانستان شده است. دراين صورت ما بايد به همکاري هاي بيشتر بين المللي در قبال افغانستان اميدوار باشيم و از اين فرصت ها بهتراستفاده ببريم.

موضوع : اخبار