اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در میان خیل مهاجران دوباره هجرت کرده و آوارگان همواره آواره ای که اکثریت قریب به اتفاق شان را قشر کارگر و کم سواد و فاقد مدرک معتبر اقامتی تشکیل می دهد، در مرزهای ایران و ترکیه و ترکیه و یونان و یونان و مجارستان و مجارستان و آلمان، قشر تحصیلکرده ای هم به چشم می خورند که…

 

که عمیق ترین تاثرات و تاسف بار ترین همدردی ها را برمی انگیزانند، چرا که اگر افراد فاقد مدرک معتبر و مهاجران غیرقانونی ساکن ایران از دست بروند صرفا خاطره ای بد از عدم برادری و دوستی دولت تدبیر و امید با دولت وحدت ملی در اذهان عمومی باقی می ماند.

 

در همین راستا اگر افراد کارگر و کم سواد سالیان سال زندگی کرده در شهرهای ایران با نومیدی و در حرمان زندگی بهتر و با رنج کمتر از خاک این کشور رهسپار اروپا شوند و در مرز ارومیه یا دریای سیاه جان دهند یا به افغانستان عودت داده شوند نیز فقط ایران نیروی کار ارزان قیمت خود را از دست داده است.

 

با اینحال، اگر نخبگان جوان شامل تحصیلکردگان و فارغ التحصیلان و دانشجویان و اهل علم و ادب و فرهنگ و صاحبنظران سیاسی و اقتصادی و هنرمندان و ورزشکاران مستعد افغانستانی مهاجر در ایران عزم خود را برای آغاز سفری پرخطر و بی بازگشت جزم کنند آنگاه…

 

آنگاه باید به ایران گوشزد کرد که هر یک از این قشر ممتاز نه تنها سفیران ناخشنود از اقامت در ایران هستند که سرمایه ها و برنامه های سالیان دراز این کشور نیز به یغما می رود. در واقع، کسانی که می توانند مایه فخر ایران در آداب دانی میزبانی از مهاجران افغانستان باشند با عدم آینده نگری و یا سیاست های غلط این کشور، تبدیل به قطب های منتقد می گردند.

 

فرار مغزهای مهاجر در سالهای آخر تحصیلات تخصصی دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا، نکته ای غیرقابل اغماض است چرا که هرچند خون همه مهاجران و آوارگان پناهنده در جای خود ارزشمند است اما هر یک از نخبگان جوان به مثابه یک فرصت از دست رفته است.

 

سلول های خاکستری افغانستانی های شناور در دریای سیاه و در کمپ های غیراستاندارد یا در شرایط سخت عودت به افغانستان همه و همه گویای این حقیقت تلخ و غیرقابل کتمان است که امیدی به بهبود زندگی در خاک ایران یا ارتقای مدارج تحصیلی و هنری و ورزشی وجود ندارد؛ بهتر است از خود بپرسیم خون نخبگان جوان افغانستانی تلف شده به گردن چه کسانی است؟

موضوع : اخبار