اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

نزديک به نيم قرن نابساماني، آشوب و جنگ در افغانستان، زيربناهاي اين کشور را خراب کرده است. پس از طالبان، کشوري نيمه ويرانه با مشکلاتي بي شمار باقي مانده بود. حکومتي دموکراتيک که بر ويرانه هاي کشور بنا شده بود، نيز پس از اولين سالهاي وجودش، نشانه هاي رفتن به سوي بيراهه را به نمايش گذاشت، و اقتصادي وابسته و حکومتي با اداراتي شديدا فاسد، اميد هر نوع بازسازي و آباداني از کشور را گرفت. آخرين روزهاي حکومت گذشته، ناقوس هاي هشدار از ناامني، فقر، جنگ، فساد اداري بيشتر و … به صدا در آمده بود.
برنامه ريزان اقتصادي و سياسي و اجتماعي در اين کشور، هر کدام بيشتر به اولويت هايي پرداخته اند که براي خودشان و يا سمت و جناح شان مهم بوده است. زيربناها همچنان ويرانه باقي مانده است. برنامه هاي بي هدف، بي سرانجام، بي بازده در سراسر کشور با استفاده از پول هاي بادآورده کمک هاي جهاني به اجرا در آمد، اما اين برنامه ها همچنان که از اول نيز هدفي نداشتند به جاي نرسيدند و تغييري در زندگي مردم آورده نتوانستند. برنامه هايي همچون همبستگي ملي که ميليونها دالر به مصرف رسانيد، به جاي ساختن روستاها و امکانات روستايي، در کارهاي بي هدفي پول به مصرف رسانيدند. صدها هزار دالر در پروژه هايي به مصرف رسانيدند که نتيجه اي براي آن ها تعريف نشده بود و در بسا موارد حتا به دامن زدن اختلافات ميان مردم و روستاها نقش داشته است.
افغانستان کشوري است که همواره در معرض حوادث طبيعي بوده است و هر فصل سال تهديدي براي طبيعت و جان و مال مردم افغانستان است. بهار و آب خيزي ها و سيل و طوفان جان مردم را تهديد مي کند، تابستان با آفت هاي طبيعي، زمستان با برفکوچ ها و سرماي شديد.
دولت افغانستان براي مبارزه با حوادث اداره اي مستقل داشت که آن را تا سرحد وزارت نيز ارتقا داد اما هرگز اين اداره و وزارت برنامه اي براي مبارزه با حوادث افغانستان که بتواند جوابگوي مردم کشور باشد ندشته و ندارد. به گمان اغلب اين اداره حتا از دسترسي به اطلاعات کامل و دقيق از حوادث کشور ناتوان است و توان پيش بيني دقيق آب و هواي کشور را براي چند هفته ندارد، چه برسد به  اينکه بتواند نقشه و راهکاري براي مبارزه با حوادث داشته باشد.
ادارات محلي بي کفايت نيز در ادامه اين سلسله سبب شده اند تا وسعت تخريب هاي حوادث طبيعي به بيشترين حد آن برسد. در روزهاي اخير که باران هاي شديد و سيلاب هاي ويرانگر دهها ولسوالي در کشور را متضرر ساخته است، ميزان ناکارآمدي ادارات محلي و همين طور ادارات مرکزي مبارزه با حوادث را مي توان تخمين زد. واليان و ولسوال ها در بلاتکليفي و ادارات مرکزي نيز سکوت اختيار کرده اند و حتا ميزان دقيق خساره ها را نمي توانند برآورد کنند.
در حالي که تهديدها به بالاترين حد خود رسيده است، ادارات دولتي نه تنها اقداماتي براي حفظ جان و مال مردم نداشته اند بلکه حتا در دادن هشدارها به مردم نيز ناتوان بوده اند. اين ادارات حد اقل مي توانستند به مردم در مورد بروز سيلابها هشدار بدهند، تا مردم اقدامات پيشگيرانه اي اتخاذ کنند.
در حال حاضر نيز که ميزان خسارات جاني و مالي مردم وسعت بيشتري يافته است، دولت و ادارات محلي بايد تدابيري براي جلوگيري از گسترش آسيب ها و همچنين جبران خسارات رسيده به مردم باشند. در اين ميان خانواده ها زيادي هستند که تمامي مال و داراي و بعضي نيز شماري از اعضاي فاميل خود را از دست داده اند و شديدا نياز به کمک هاي فوري و جدي دولت و سازمان هاي امدادرسان دارند.