اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

پس از هفته ها از گذشت زمان اعلام نتایج نهایی و البته دستکاری شده انتخابات شوراهای ولایتی که با اعتراضات گسترده نامزدان بازمانده از دفاتر شوراها و انتقادات شدید اللحن وکلای خانه ملت و سنا همراه بود همچنان اوضاع به حالت عادی باز نگشته است.

 

افغانستان کشور هیاهو برای هیچ است کشوری با مردم همیشه در صحنه که زمان و مکان سکوت یا فریاد خود را نمی دانند و اغلب پس از گذشتن آب از سر مسوولان، تازه تکانی به خود می دهند یا تظاهراتی است که بی نتیجه می ماند و یا هیجانی است که فروکش می کند.

 

هنگام انتخابات ریاست جمهوری نیز سروصداها و قیل و قال های بسیاری براه افتاد که در نطفه خفه شد؛ در کشوری که بسیاری یگانه راه رسیدن به حق و حقوق پایمال شده را تظاهرات و فریاد برآوردن می دانستند دیگر این راه نیز به جواب قطعی و کامل نمی رسد.

 

در پی تظاهرات و راهپیمایی های اعتراض آمیز نامزدان بازمانده از چوکی های شوراهای ولایتی که برخی به اذعان خودشان پول کمتری بابت رشوت به کارمندان کمیسیون های انتخاباتی داده بودند و برخی دیگر نیز قومیت و قرابتی با ارگ نشینان نداشتند؛ اینک نوبت به کابل رسید.

 

این اقدامات به معنای واقعی کلمه در ترکیب “هیاهو برای هیچ” می گنجد. چنان که اعمالی از سر فوران خشم و هیجان و غلیان عواطف و احساسات انجام می گیرد که کوچکترین بازخورد یا نتیجه یا واکنشی در بر ندارد اما هنوز هم ادامه یافته و افکار عمومی را تهییج و مشوش می نماید.

 

صداهای فریاد خشم از تقلب و تخلف و تخطی های نهان و آشکار کمیسیون های انتخاباتی و نامزدهای مزدور و مفسد راه یافته به دفاتر شوراهای ولایتی و حتی ارگ نشینان کنونی، صداهایی است که بدون پاسخ در فضای آکنده از ناامنی و نگرانی از سرمای زمستان می ماند.

 

برهم خوردن مراسم تحلیف نمادین و فرمالیته برخی نامزدان شوراهای ولایتی، اندکی تعلل و تاخیر در مراسم تودیع و معارفه خاینان پیشین و جدید وابسته به دولت و مواردی از این دست دردی از آلام نامزدان و مردم ملکی و برخی نهادهای مدنی پیگیر، نمی کاهد بنابراین صرفا آنان را از کسب و کار و فعالیت های روزمره بازمی دارد.

 

در واقع، هنگامی که صدای انتقاد و اعتراض نامزدهای رده دوم تا یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در تبعات و هشدارهای پی در پی نسبت به نتایج مهندسی شده با وجود سرشناسی و ثروت و قدرت تیم های انتخاباتی به جایی نرسید؛ بدور از منطق است که نامزدان ظاهرا بازنده انتظار معجزه داشته باشند.

موضوع : اخبار