اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

ناامنی هایی که دولت بهانه می کند و می گوید شرایط را برای انتخابات ناممکن ساخته است، واقعا بهانه است. ناامنی به این دلیل است که باید پروژه ای که آمریکا دارد در افغانستان تطبیق شود.

 

بر مبنای ماده 83 قانون اساسی افغانستان، اول سرطان برابر است با پنجمین سال کاری شورای ملی افغانستان یا یک دور تقنینی شورای ملی افغانستان. اما متاسفانه پارلمان افغانستان نیز مانند برخی دیگر از ساختارهای حکومت دچار بحران مشروعیت است و وارد ششمین سال کاری خود شده است. آیا دوام کار اعضای شورای ملی افغانستان بعد از سال پنجم و یا یک دور تقنینی توجیه حقوقی دارد؟

 

احمدشاه رمضان عضو مجلس نمایندگان در برنامه «تحول» گفت: اشرف غنی و عبدالله همه چیز را زیر پا گذاشته اند و در قصر مرمرین خود نشسته اند. آنها شعار می دادند که به محضی که به قدرت آمدند، انتخابات را سروسامان می دهند و اصلاحات می آورند و انتخابات را برگزار می کنند. متاسفانه این کار را نکردند و انتخابات هر روز به تاخیر افتاد و تا به حال هیچگونه اصلاحاتی هم در آن نیامده است.

وی، برگزار نشدن انتخابات را از سوی حکومت می داند و می گوید: ما نمایندگان مجلس امتیاز و پول و رشوه نمی خواهیم، ما انتخابات می خواهیم تا مشروعیت داشته باشیم، سرپرست نباشیم، می خواهیم مشروع باشیم و قدرت داشته باشیم تا در برابر فساد وزیران، رییس اجراییه و رییس جمهور بایستیم. مشکل بزرگ ما نخواستن دو رهبر حکومت است که انتخابات را نمی خواهند. ما مجبور نیستیم که بدون انتخابات ادامه دهیم. ناامنی هایی که دولت بهانه می کند و می گوید شرایط را برای انتخابات ناممکن ساخته است، واقعا بهانه است. چهار ولسوالی در ولایت بلخ است که دولت آن را به عمد ناامن ساخته است. ناامنی به این دلیل است که باید پروژه ای که آمریکا دارد در افغانستان تطبیق شود. این پروژه هم در حال تطبیق شدن است و قربانیان آن هم مردم مظلوم افغانستان هستند. متاسفانه رهبران ما به جای حکومت داری پروژه های آمریکا را به پیش می برند. کشور ما در دست استعمار آمریکا است و تا وقتی اینگونه باشد هیچگونه پیشرفتی نخواهیم داشت.

 

رمضان، با بیان اینکه آمریکا ناامنی را در کشور مدیریت می کند تا دوام حضور خود را مشروعیت ببخشد، افزود: چند سال قبل که نود درصد افغانستان را طالبان گرفته بودند، آمریکا و انگلیس در ظرف پنج روز، آنها را از بین بردند و به پاکستان فراری دادند. امروز که شاید ده درصد از آن طالبان هم وجود نداشته باشند، چرا آمریکا نمی تواند از عهده آنها برآید و آنها را پاکسازی کند؟ مشخص است که در افغانستان جنگی از سوی طالبان وجود ندارد. این جنگ از سوی همین حکومت است و به دستور آمریکا اجرا می شود. دولت نمی خواهد انتخابات برگزار کند طالبان و ناامنی را بهانه می کند. سران حکومت مجبور هستند برای دوام قدرت نامشروع شان انتخابات را برگزار کنند.

 

این نماینده مجلس، این حکومت را حکومتی دست نشانده و اجرا کننده اوامر غربی ها دانسته و افزود: دولت افغانستان قدرت و توانایی این را دارد که تعدادی اندک طالبان را که در افغانستان وجود دارند از کشور رفع کنند اما اراده ای برای این کار وجود ندارد. متاسفانه رویکرد دولت رویکردی است که هیچگونه رحم و مروتی بر مردم ندارد، جان مردم هیچ ارزشی برای حکومت ندارد. روزگاری، در اوایل دولت انتقالی به دنبال کسی می گشتیم که لیسانس داشته باشد پیدا نمی کردیم هم اکنون ماسترها و داکترهای ما در آبهای اروپا غرق می شوند، امروز فرزندان دلیر ما انتحاری می شوند اما خون آنها برای چه کسی اهمیت دارد؟

موضوع : اخبار