اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

درحالی که جریان و جو سیاسی کشور بر ضد منافع و مطالبات محمد اشرف غنی و ارگ ریاست جمهوری بود، انتقادات پیرامون روند اصلاحات نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیک و نیز تعیین زمان دقیق و فوری انتخابات پارلمانی افزایش می یافت؛ حکومت آخرین تیر خود را در تاریکی رها کرد.

 

رییس جمهور و تمام زیردستان و هم پیمانانش که از جریان ضدیت و مخالفت عمومی با ارگ و انتقادات و اعتراضات روزافزون بیمناک و هراسان بودند؛ بر آن شدند تا به هر ریسمان فرسوده ای بیاویزند و این قایله را ختم کنند.

 

اینگونه شد که جمعی از رهبران احزاب و سران جهادی به طور جداگانه و منتخبی از اعضای شورای ملی و نهادهای مدنی به طور جداگانه به حضور در برابر رییس جمهور و سمعا و طاعتا فراخوانده شدند تا هرچه محمد اشرف غنی خواست بگوید و حضار بپذیرند.

 

این درحالی است که تاکنون به دفعات متوالی فرمان های تقنینی رییس جمهور در حوزه ی انتخابات و دیگر موارد مذکور و ذی ربط از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا رد شده و نقد و نظرهای بیشماری درخصوص اهمال کاری و تخلفات غیرقانونی حکومت شکل گرفته است.

 

اما نشست اشرف غنی با گروه های جداگانه از سردمداران مجاهد پیشه و نیز دست اندرکاران تصویب و توشیح قانون اصلاحات انتخاباتی، دیگر موانع را از سر راه خواست ها و منافع اشرف غنی برمی دارد و میهمانان امروز ارگ، موافقان طرح های فرداهای آن هستند.

 

به عبارت دیگر، نشست جداگانه و پیاپی با گروه های مذکور، چه هدفی می تواند داشته باشد جز ارایه ی پیشنهادات اغواکننده و نیز وعده وعیدهای رنگارنگ به سران مجلس، سران جامعه مدنی، سران احزاب و سران جهادی که هر کدام متضمن توشیح سهل و سریع فرمان های ارگ هستند.

 

در این نشست نمادین، سخنان نمادین رد و بدل و نیز توافقات ضمنی نمادین حاصل شد که نتیجه ی آن هرچیزی از جمله مطالبات دیکته شده غرب و منافع گروه های فشار می تواند باشد جز منافع ملی، مطالبات مردم ملکی و خواست های افکار عمومی.

موضوع : اخبار