اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در فاصله زمانی یک ماهه ای که از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی می گذرد سه تن از بلندپایگان و رئوس حکومت پاکستان وارد افغانستان شده و مذاکراتی را به انجام رسانیده اند.

 

در نگاهی خوش بینانه می توان این را نشانه ای از عقبگرد دیپلماتیک در سیاست خارجی اسلام آباد نسبت به کابل دانست که به تیرگی و تنش های دیورند و دو حکومت در 13 سال گذشته پایان می دهد و دریچه ای نو به روی منطقه می گشاید.

 

در نگاهی بدبینانه، حتی می توان سفرهای جداگانه ممنون حسین، سرتاج عزیز و راحیل شریف به افغانستان در این بازده فشرده و دعوت رسمی از اشرف غنی به اسلام آباد را مکر مکرری در ذلت و خواری کابل دانست که آزموده را در خطایی آشکار باز می آزماید.

 

و اما در نگاهی بینابینی و واقع بینانه باید در نظر داشت که برای نخستین بار در گزارش امریکا، ایران و پاکستان صراحتا در ناامنی افغانستان و فعالیت طالبان دخیل خوانده شده اند بنابراین واشنگتن برگ جدیدی برای بازی کابل اسلام آباد رو نموده است.

 

به عبارتی دیگر پاکستان پی برده است که دیگر به روش های پیشین و با مهره های سوخته نمی تواند بازی را در اختیار بگیرد و ابتکار عمل کاملا در دستان ابر قدرت غرب است که بنای ماندن بلند مدت و توجیه پایگاه های نظامی اش در منطقه را دارد.

 

رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان که صبح امروز به دعوت همتای افغانستانی خود شیرمحمد کریمی وارد خاک افغانستان شد با هوشیاری و نکته بینی مقامات افغانستانی می تواند این سفر را نتیجه بخش و موثر برای طرفین نماید و یا به سلسله بطلان مذاکرات امنیتی تداوم بخشد.

 

برای تبیین جایگاه و نقش راحیل شریف در حکومت اشرف غنی باید یادآور شد که مناسبات کابل اسلام آباد در ابعاد نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همه در سایه سیاست کج دار و مریز و ناامنی مرز دیورند قرار گرفته اند و این خود مزید علتی بر تشدید و تداوم تنش ها دوجانبه است.