اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در یک و نیم دهه گذشته میلیاردها دالر از سوی جامعه جهانی به افغانستان کمک شد. با این حال، بخش قابل توجه از کمک ها هدر رفت. فقدان استراتژی جامع، عدم اطلاعات کافی از جامعه افغانستان، فقدان دولت کارا و موثر، فساد گسترده و … از موارد عمده هدر رفتن کمک های جامعه جهانی در افغانستان بوده است. اگر چه در هدر رفتن کمک ها عوامل مختلف دخیل بوده است اما یکی از مهمترین عامل هدر رفتن کمک ها وجود فساد گسترده در جامعه افغانستان و لایه های مختلف حکومت بوده است.

دولت افغانستان نیز برای سال های پیاپی متعهد به مبارزه با فساد شده است. اما، تا هنوز تلاش های حکومت منتج به نتیجه نشده است. در دوران حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان کشورهای کمک کننده به افغانستان کمک های خود را مشروط به مبارزه حکومت با فساد نمود. حامد کرزی در نشست توکیو، نشست لندن و نشست واشنگتن متعهد به مبارزه با فساد شد. کمیسیون اصلاحات اداری و کمیسیون مبارزه با فساد اداری در دوره ریاست جمهوری او ایجاد شد. با این حال، این دو اداره نه تنها موفق به مبارزه با فساد نشد بلکه این کمیسیون ها به یکی از مراکز مهم فساد تبدیل شد.

حامد کرزی با وجود آن که در سه نشست توکیو، لندن و واشنگتن که در باره افغانستان برگزار شده بود، متعهد به مبارزه با فساد شد اما، عملا کاری از پیش برده نتوانست. او نه تنها در مبارزه با فساد موفق نبود که بلکه بزرگترین فساد مالی در دوره حکومت او اتفاق افتاد. فساد کابل بانک. عاملان فساد کابل بانک  مشخص بود اما، حکومت او نتوانست عاملان کابل بانک  را دستگیر و به پنچه قانون بسپارد. اکنون که تحقیق جدید روی نقض مواد قانون اساسی صورت گرفته است نشان می دهد که در دوره حکومت حامد کرزی به جز یک مواد قانون اساسی همه شان نقض شده است. در دوره حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان بزرگترین مانع فراروی مبارزه با فساد فقدان اراده سیاسی بوده است. شخص حامد کرزی برای مبارزه با فساد اراده کافی نداشت. زیرا، خانواده و شبکه قدرت او از فساد در حکومت سود می برد. به همین خاطر، مبارزه با فساد منجر به واگرایی و فروپاشی شبکه قدرت او می شد. به همین خاطر، مبارزه با فساد در دوره او تنها در حد یک تعهد باقی ماند.

حامد کرزی یک حکومت فاسد را به میراث گذاشت. اشرف غنی، رئیس جمهور کنونی زمانی که قدرت سیاسی را به دست گرفت افغانستان همچنان در رده یکی از فاسد ترین کشور ها به حساب می آمد. او در همان روزهای نخست وعده مبارزه با فساد را به صورت جدی داد. برای این کار، پرونده کابل بانک  را یکبار دیگر بازگشایی کرد.قضیه کابل بانک  با افتتاح شهرک هوشمند یکبار دیگر بر سر زبان ها افتاد. یکی از متهمین کابل بانک  که در زندان به سر می برد از سوی حکومت آزاد و در افتتاح شهرک هوشمند شرکت نموده بود.

جدا از چند مورد، تا هنوز موردی دیگری مشاهده نشده است که حکومت به صورت بنیادی با فساد در یک اداره و نهاد مبارزه نموده باشد. بسیاری از حرکت ها مقطعی و نمایشی است. رفتار ها و کنش های مقطعی و نمایشی جوابگو نبوده است و یا اینکه به صورت نتیجه آن نیز مقطعی و کوتاه مدت بوده است.

اکنون که کمک های جامعه جهانی نسبت به گذشته کاهش چشم گیری یافته است حکومت وحدت ملی برای استفاده موثر از کمک ها ضرورت جدی به مبارزه با فساد دارد. زیرا، بدون مبارزه با فساد کمک ها همچنان هدر خواهد رفت و نارضایتی مردم افزایش خواهد یافت. در چنین وضعیتی برای حکومت وحدت ملی و شخص اشرف غنی دشوار است که بتواند حکومت خود را موفقانه به پایان برساند. با این حال، مبارزه با فساد ضرورت به افزایش نیروهای ویژه مبارزه با جرایم ندارد. زیرا، فساد لایه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه افغانستان رسوخ نموده است. اگر نیروهای ویژه مبارزه با جرایم را ده برابر افزایش دهیم در فقدان یک سیستم همه نیروها درگیر فساد می شود. بنابراین، مهمترین کار برای مبارزه با فساد نه افزایش نیروهای ویژه مبارزه با جرایم بلکه سیستم سازی است. سیستم که همه کارمندان حکومت را پاسخگو سازد. سیستم که در همه موارد ناظر بر اعمال و رفتار ها و کنش های کارمندان دولتی باشد. چگونگی ایجاد سیستم کاری سخت و دشواری است اما، تجربه کشورهای دیگر در این زمینه می تواند به حکومت افغانستان کمک نماید. با وجود دشواری اما، امر ممکن و شدنی است. ‎

موضوع : اخبار