اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

درحال حاضر باقی مانده های اقوام غیرپشتون بجای تلاش و تقلا برای وحدت و حمایت از نمایندگانی واحد و قدرتمند در حکومت، مرده پرستی می کنند و صرفا یاد و خاطره ی ارواح را زنده نگاه می دارند درحالی که پشتون ها در سالگردها سخنرانی می کنند و به تنزل نفوذ و قدرت هزاره ها و ازبک ها و تاجیک ها و اقلیت ها پوزخند می زنند.

درحالی که در دوران در قید حیات بودن و زندگی مارشال محمد قسیم فهیم، بسیاری از ارگ نشینان، سران حکومتی، مسوولان و زورمندان مانع فعالیت موثر و تحرکات سیاسی وی می شدند و عملا در جایگاه نماینده تاجیک ها و معاون اول رییس جمهور، کاری از پیش برده نمی توانست؛ اینک همه در سوگ وی مدیحه سرایی می کنند و بزرگش می دارند.

مارشال محمد قسیم فهیم درعین حال که بزرگ تبار تاجیک پس از احمدشاه مسعود و دارای اعتبار و احترام ویژه ای بود اما در عمل نه تنها استفاده ی خاصی از موقعیت خود نکرد بلکه عملکردش مورد انتقاد این قوم بزرگ واقع شده و یک چوکی باارزش را بلااستفاده تصرف کرده بود.

وی اولین وزیر دفاع کشور و موسس و بنیانگذار ارتش افغانستان بود که در این عرصه نیز نتوانست کاری از پیش ببرد و اردوی ملی امروز بسیار سست و نامنظم و عاری از قواعد بین المللی است و نمی توان به روال ارتش سازی افغانستان تکیه کرد.

در بسیاری موضوعات خاص، شرایط خاص و لحظات تصمیم گیری های خاص نیز، این مارشال نامدار نتوانسته چندان که باید و شاید از قدرت تاجیک ها یا مطالبات ایل و تبار خود دفاع کند چنان که درخصوص توافقنامه امنیتی نیز راه به جایی نبرد و سرانجام با مرگ خود، پرونده انتقادات را مختومه کرد و امضای حنیف اتمر را پای قرارداد ننگین نشاند.
مرگ مارشال
با این تفاسیر، فوت مارشال فهیم بیش از زندگی اش بر سیاست و حکومت افغانستان تاثیر گذاشت و طعم یتیمی و بی سرپرستی چندین باره را به قوم بزرگ تاجیک ها چشاند؛ چرا که برخی قوم پرستان و نژادپرستانی که قدرت را به دست گرفته اند؛ ضوابط را فدای روابط می کنند و عرصه را بر اقوام دیگر تنگ تر!

این روزها قدرت تاجیک ها زیر خروارها خاک مارشال و احمدشاه مسعود دفن شده است همچنان که قدرت هزاره ها زیر خروارها خاک عبدالعلی مزاری و مصطفی کاظمی مدفون گردیده و قدرت ازبک ها در بطن انزوا و انجماد عبدالرشید دوستم یخ زده است.

درحال حاضر باقی مانده های اقوام غیرپشتون بجای تلاش و تقلا برای وحدت و حمایت از نمایندگانی واحد و قدرتمند در حکومت، مرده پرستی می کنند و صرفا یاد و خاطره ی ارواح را زنده نگاه می دارند درحالی که پشتون ها در سالگردها سخنرانی می کنند و به تنزل نفوذ و قدرت هزاره ها و ازبک ها و تاجیک ها و اقلیت ها پوزخند می زنند.

موضوع : اخبار