اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

انفعال و ناتوانی که حکومت گران را در مرکز و ولایات در خود پیچانده است، قوت یافتن عناصر و فاکت های اخلال کننده امنیت و زندگی و نظام هرکدام سبب گردیده است که امنیت فیزیکی و روانی از جامعه گرفته شود.

 

در حال و هوای این روزها وضعیت جامعه به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد. ساختار جامعه به ساختمانی شبیه گردیده است که از همه سوی در حال ریزش است و چیزی نمانده که موجودیتش بکلی در معرض نابودی قرار گیرد. چالش‌ها و تهدیدهای جدی که مردم بدان روبرو می‌باشند بسیار گسترده و عمیق است.

 

این نگرانی را می توان در عرصه های مختلف به وضوح مشاهده کرد. هرگونه تلاش برای کتمان یا پوشاندن و نیز توجیه آن به نظر می رسد تلاشی بیهوده خواهد بود. اکنون زمان آن است که واقعیت ها را آنگونه هستند بیان داشت و دید. فرار از واقعیت و توجیه ناموجه آن احتمالا وضعیت را وخیم تر خواهد ساخت. بعضی ها بدین گمان هستند که بیان عریان واقعیت ها ذهن جامعه را بیش از پیش مخدوش می سازد. حال آنکه طی چند سال تجربه نشان داده است که کتمان و یا توجیه واقعیت جامعه و نظام را عقب رانده است.

 

بنابراین برای تشریح موضوع نوشتار یعنی ترس از بازگشت به گذشته تاریک شواهد فراوان در عرصه های مختلف وجود دارد. بطور نمونه شدت گرفتن ناامنی‎ها در کشور نه تنها جان مردم را به خطر انداخته و هرگونه مصئونیت را از زنان و مردان و حتا کودکان گرفته است، بلکه باعث اخلال در زندگی عادی مردم و بروز نارضایتی‎های گسترده در میان آن‎ها نسبت به حکومت شده است. آنچه در کندوز و غزنی گذشته و می گذرد، همین طور نگرانی ها و بلاتکلیفی های که در سایر ولایات و مناطق وجود دارد؛ انفعال و ناتوانی که حکومت گران را در مرکز و ولایات در خود پیچانده است، قوت یافتن عناصر و فاکت های اخلال کننده امنیت و زندگی و نظام هرکدام سبب گردیده است که امنیت فیزیکی و روانی از جامعه گرفته شود. مردم با گذشت هرروز بیشتر در گرداب ناامنی فرو رفته و خود را در معرض خطر و نابودی می‌بینند. طبیعی به نظر می‌رسد که در نخستین مرحله حکومت به دلیل ناتوانی و ضعف در تامین امنیت و مقابله با مخالفین مورد بدگمانی و مخالفت مردم قرار گیرد. حملات گسترده و خونین در کندوز و غزنی و حملات انتحاری در کابل و ولایات میزان این نارضایتی ها را به شدت افزایش بخشیده است. استیصال و درماندگی دولتمردان سبب گردیده است که با اتخاذ تصامیم گیج کننده وضعیت را به سود مخالفین جهت دهند.

 

در عرصه اقتصادی و اجتماعی بیکاری گسترده از عمده‎ترین دلایل دیگر نارضایتی‎های مردم از حکومت می‎باشد. اکثریت مردم به گونه‌های مختلف نارضایتی‌شان از اوضاع کنونی کشور و ادامه زندگی در شرایط ناگوار موجود را بیان می‌دارند. آن‎ها نسبت به اوضاع امنیتی و اقتصادی در کشور به شدت بر مسئولین انتقاد دارند. بسیاری از مردم عادی بدین باور هستند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مشکلات مردم در تمام عرصه‎های زندگی بیشتر شده و هرگز گمان برده نمی‌شد که وضعیت تا بدین اندازه نگران کننده و وضعیت اقتصادی فلج گردد. اگر نیم نگاهی به ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی داشته باشیم، کاهش شدید ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به روشنی نشان دهنده وخیم بودن اوضاع امنیتی و سیاسی و بخصوص وضعیت اقتصادی می‌باشد. چنین شرایطی تا بدانجا نگران کننده و جدی است که بعضی از شهروندان معتقدند با آنکه اوضاع امنیتی در کشور بسیار نگران‎کننده می‎باشد اما بیکاری و فقر مشکل دیگری است که دامن‎گیر مردم شده و عواقب خطرناکی را پیش روی مردم قرار داده است. به هرروی با توجه به شکایات گسترده مردم از مشکل بیکاری در مناطق مختلف کشور، تعدادی از شهروندان کشور ادامه این وضعیت را خطرناک دانسته و می‎گویند در کنار ناامنی، مشکل بیکاری، درد مردم را چندبرابر ساخته است. در این میان جوانان تحصیلکرده که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند هم چنان خیل و صف بیکاران در کشور را افزایش می‌بخشد. این در حالی است که رهبران حکومت مشغول چانه زنی‌های سیاسی بر سرتقسیم موقف و پست‌های حکومتی بر اساس سهمیه جناح بندی و گروهی خود هستند و مردم را بکلی فراموش کرده اند. حال آنکه جامعه و نظام سیاسی اساسا ضرورت به این دارد که مسئولان در پی هماهنگی بیشتر نهادهای مسئول برآمده و طرح های را روی دست گیرند که به کنترل و مهار وضعیت وخیم کنونی منجر گردد. اما متاسفانه تاکنون اقدام لازم و فوری و قاطع در این رابطه به چشم دیده نمی شود.

 

موردی دیگر که هم وخامت اوضاع را به نمایش میگذارد و هم نگرانی‌ها را نسبت به آینده کشور تشدید می‌سازد فرار روزافزون و مهاجرت دوباره شهروندان، بخصوص جوانان و تحصیلکردگان می‌باشد. بر اساس اظهارات ریاست پاسپورت کابل، روزانه دوهزار نفر پاسپورت دریافت می‌کنند. هم چنین روزانه نزدیک به هفت هزار فرمه درخواست پاسپورت به ریاست آن اداره می‌رسد. با وجود این مسئولین حکومتی یا بی تفاوت هستند و یا درگیر کشمکش‌های فرعی و شخصی و جناحی می‌باشند. واکنش آنان در برابر این وضعیت توصیه به عدم فرار است. آنان تاکید دارند که جوانان باید در برابر مشکلات مقاومت نمایند. دولتمردانی که چنین توصیه های ریش سفیدانه می فرمایند هرگز از مسئولیت خود و اقدام های لازم و شناسایی علل و زمینه های این فرار های بزرگ را بیان نمی دارند. حال آنکه فرار شهروندان و جوانان و بخصوص تحصیلکردگان گذشته از این که اعتبار و حیثیت کشور و حکومت را زیر سوال برده و سقوط می‌دهد؛ از جانب دیگر ضربه هولناکی را بر پیکره جامعه برای امروز و فردا وارد می‌سازد. در این تردیدی نیست که نیروی کار انسانی و آن هم نیروی خلاقه جوان از مهم ترین و بزرگترین و قابل اعتمادترین نیروی یک کشور است. تا نیروی انسانی در یک جامعه به اندازه کفایت و کیفیت موجود نباشد توسعه در آن جامعه نیز امری خیالی و دور از واقعیت ودور از دسترس خواهد بود.

 

بنابراین لازم است که رهبران حکومت و مسئولین از خواب غفلت و غفلت زدگی بیدار شده و به منازعات شخصی و جناحی پایان بخشند و فکری برای کشور و مردم سرگردان و نگران بردارند. در غیراین صورت با سقوط وضعیت آنان نیز از مصایب آن در امان نخواهند ماند. بالا تر از همه این که آنان در برابر مردم بر اساس قانون و وجدان انسانی مسئول و پاسخگو هستند.

موضوع : اخبار