اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

عدالت تنها چیزی است که می تواند زخم های کهنه و تاریخی این مردم را درمان کند. این مردم تاهنوز به گونه قربانی استبداد و بی عدالتی حکومت های گذشته بوده و امکانات، فرصت ها و توانایی های بالقوه آنان در منازعات بی حاصل درونی به مصرف رسیده است. اکنون مردم خواهان تغییر اند.

فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ساختار، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون هاى انتخاباتى که در تاریخ بیست و چهار جوزا از سوی مجلس نمایندگان رد شد، دیروز از سوی مشرانوجرگه با آوردن برخی تعدیلات مورد تأیید قرار گرفت.
براساس توافقنامه سیاسی که میان دوتیم انتخاباتی به امضاء رسیده است، بایستی انتخابات آینده بر بنیاد قانون جدید انتخاباتی برگزار گردد، جامعه بین المللی نیز آوردن اصلاحات در قانون و ساختار کمیسیون های انتخاباتی را ضروری می داند و از اینرو زمانی هزینه های انتخابات را متقبل می شوند که نسبت به اصلاحات لازم در ساختار و صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی اطمینان حاصل کنند.
انتخابات در نظام های دموکراتیک یک اصل است و بدون انتخابات نه دموکراسی معنا می کند و نه حاکمیت مردم تمثیل می شود. انتخابات از یک طرف زمینه تأمین حقوق برابر شهروندی را نهادینه می سازد و از سوی دیگر اعتماد میان مردم و حکومت را تقویت کرده و بستر همکاری های مشترک میان مردم و حکومت را در امورات ملی فراهم می آورد.
مردم افغانستان تشنه عدالت اند. عدالت تنها چیزی است که می تواند زخم های کهنه و تاریخی این مردم را درمان کند. این مردم تاهنوز به گونه قربانی استبداد و بی عدالتی حکومت های گذشته بوده و امکانات، فرصت ها و توانایی های بالقوه آنان در منازعات بی حاصل درونی به مصرف رسیده است. اکنون مردم خواهان تغییر اند. تغییر در بنیاد نظام سیاسی؛ تغییر در فرهنگ و باورهای اجتماعی؛ تغییر در چگونگی روابط مردم و حکومت؛ تغییر در قوانین نا عادلانه گذشته.
نظام سیاسی جدید به هدف آوردن تغییرات اساسی و بنیادی در رویکردهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و ایجاد یک سیستم عدالت محور در جامعه مورد پذیرش شهروندان کشور قرار گرفته است. انتظار این است که در سایه این نظام سیاسی، همپذیری اجتماعی، تکثرگرایی فرهنگی و مذهبی، عدالت همه جانبه سیاسی، اجتماعی و حقوقی، تقویت و گسترش پیدا کنند و بر مبنای اصل عدالت و برابری ساختار قدرت تغییر کرده و راه مشارکت فعال همه شهروندان در فرایند تصمیم گیری های مهم باز شود.
انتخابات بستر همین مشارکت فعال مردمی را در عرصه های کلان مملکتی فراهم می سازد. در انتخابات مردم برای این که چه کسی بر آنها حکومت کند، چه کسانی از آنها نمایندگی کنند؟ تصمیم می گیرند. انتخابات از تمرکز قدرت و ثروت جلوگیری می کند و از طریق گردش نخبگان، راه را برای ورود افراد شایسته و جدید در مقام های مهم باز می کند. به این صورت رضایت همه مردم در قالب یک نظم شفاف و از پیش تعیین شده فراهم می گردد. وقتی این نظم شفاف به هر دلیلی بهم بخورد، رضایت همگانی نیز منتفی گردیده و خشونت، منازعات مسلحانه و جنگ بار دگر به عنوان آخرین راه حل مشروعیت می یابد.
به دلیل همین کارویژه هااست که انتخابات در کشورهای پس از جنگ و از جمله افغانستان اهمیت حیاتی پیدا می کند. پس باید در افغانستان با حساسیت، دقت و وسواس خاص به موضوع انتخابات پرداخته شود و تمام امورات آن با توجه به قوانین و تجربیات کشورهای دموکراتیک و ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی افغانستان، تعیین و تنظیم گردد.
متأسفانه تجربه انتخابات در افغانستان پس از چهارده سال تمرین دموکراسی باشکست مواجه شد. ما در سال ۱۳۹۳ بدترین انتخابات دنیا را به نام خود ثبت کردیم. انتخاباتی که با تقلب، جنجال و کشمکش همراه گردید. حالا برای فرار از تکرار بدنامی، ناگزیریم که قانون و ساختارهای انتخاباتی گذشته را تغییر دهیم. ولی در این میان برخی از مقامات و نهادهای حکومتی، آوردن اصلاحات انتخاباتی را به نفع شان نمی بینند و از این جهت روند اصلاح نظام انتخاباتی همواره با چالش و تعویق مواجه می گردد.
با تأسف باید گفت که اکثر اظهارنظرها و تصمیم گیری ها در باره انتخابات منشأ سیاسی دارد و به این خاطر نگاه تخصصی به مسایل انتخابات کمتر مورد توجه قرار می گیرد. تا زمانی که مسأله انتخابات تحت تأثیر مسایل سیاسی قرار داشته باشد، آوردن و یا نیاوردن اصلاحات، به شفافیت و مشروعیت انتخابات کمک نخواهد کرد.

موضوع : اخبار