اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

مردم؛ فریاد عدالت خواهی سَر دهید!

سخنگوی حزب همبستگی ملی گفت: مردم افغانستان باید آگاه شوند، مردم باید فریاد مبارزه علیه خاینین حکومت بلند کنند…

سیلی غفار گفت: متاسفانه وضعیت افغانستان بسیار بغرنج و پیچیده شده است. امروز عامل اصلی وضعیت بد امنی و وضعیت ابتر وضعیت امنیتی افغانستان دست های پنهان آمریکا، انگلستان، عربستان و دیگر کشورها در افغانستان است. امضای پیمان امنیتی از دو سال قبل به این طرف، به جز خون و خونریزی و انتحار و انفجار و کشتار دیگر هیچ پیامدی برای مردم افغانستان نداشت.

 

وی افزود: از وقتی دربست افغانستان را به یک کشور جنایت پیشه و تروریست پروری مانند آمریکا فروختیم و تسلیم کردیم و از لحاظ امنیتی خود را کاملاً به آنها واگذار کردیم کشوری که هر روز تروریزم تولید می کند و تروریزم را بهترین حربه برای جهان گشایی و زدن رقیب های خود مانند چین و روسیه و درمجموع منطقه می داند، ما نباید انتظار بهتر از این داشته باشیم و انتظار وضعیت بهتر امنیتی راداشته باشیم. وقتی آنها پایگاه های نظامی را در اینجا می سازند و با آنها می خواهند منطقه را تحت تسلط و کنترل داشته باشند، همسایه ها ی ما نیز از چهار ما را محاصره می کنند و وضعیت امنیتی در اینجا بدتر از قبل می شود. آنها خاموش نمی نشینند. روسیه را می بینیم که بسیار واضح از ارتباط خود با طالبان یاد می کند چین را می بینیم که بسیار واضح ازطالبان حمایت می کند تا تروزیزم را با تروریزم جواب دهند. بنابراین وضعیت امنیتی افغانستان اینگونه می شود. متاسفانه ما امروز حکومتی نداریم که به مردم بیندیشد. امروز ما کسانی رادر قدرت داریم که خودشان در حقیقت شامل این وضعیت بد امنیتی کشور هستند و عاملان اصلی این وضعیت مردم افغانستان هستند و هر روز که مردم افغانستان قربانی می دهند آنها باید جوابگو باشند. چرا که آنها هر روز خودشان اعلام می کنند که افرادی از نظام هستند که با طالبان همکاری می کنند اما هیچ کسی نه آنها را دستگیر می کنند نه با آنها مقابله ای صورت نمی گیرد.

 

غفار راه حل بهتر شدن و بیرون شدن از وضع بد امنیتی و بهبود همیشگی امنیت افغانستان را چنین بیان می کند: مردم افغانستان باید آگاه باشند و به هیچ عنوان فریب حرف های عوام فریبانه مقام های حکومت را نخورند. چرا که در طی این پانزده سال این مقام ها فقط از این مقام به آن مقام تبدیل شده اند و بر سر مردم افغانستان حاکمیت کرده اند و بجز حنگ و کشتار و انتحار دیگر هیچ چیزی برای مردم افغانستان به ارمغان نگذاشتند. فقط یگانه راه حل این است که مردم افغانستان باید آگاه شوند. مردم افغانستان باید این خاموشی را بشکنند این سکوت را با فریاد عدالت خواهی بلند کنند، این سکوت را با فریاد مبارزه علیه همچون خاینینی که در آن حکومت است بلند کند. با این وضعیتی که ما امروز می بینیم هر روز اوضاع بدتر می شود. سال 2015 را خونین ترین سال برای افغانستان یاد کرده بودند اما به طور حتم 2016 به مراتب خونین تر از 2015 خواهد بود. یگانه راه این است که مردم برخیزند و صدای خود را بلند کنند تا چه وقت این نوع حکام فاسد مانند آمریکا، این نوع حکام تروریست پرور که هر روز معامله با تروریست هایی مانند گلبدین و طالبان و دیگران می کنند، جانیان را در حلقه جنایتکاران ، دوباره دخیل می کنند که بر مردم افغانستان چنین جنایاتی را انجام دهند؟که بر مردم افغانستان چنین جنایاتی را انجام دهند مردم تاکی باید در برابر این وضع خاموشی اختیار کنند. این دولت هم فقط بر کشتار مردم تسلیت صادر می کند، محکوم می کند، کمیسیون می سازد. تازمانیکه دست خاینین از درون ملت از بین نرود، هیچگاه صلح و ثبات را در افغانستان نخواهیم دید.

 

 

 

 

 

موضوع : اخبار