اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

ماه جوزاي سال گذشته خورشيدي بود که فرمان تقنيني رياست جمهوري در مورد انتخابات به پارلمان فرستاده و به بحث گرفت شد، اما نتيجه اي در پي نداشت و آن فرمان با اکثريت آرا رد شد. دليل روشن بود. پارلمان مدعي بود که ولسي جرگه حق ندارد در آخرين سال کاري خود تغييري در قانون انتخابات بياورد. نتيجه اما اين شد که ولسي جرگه يک سال ديگر به کار خود ادامه داد. حالا امسال نيز، بعد از يک سال از گذشت آن ماجرا، باري ديگر فرمان تقنيني رياست جمهوري در پارلمان به بحث گرفته شد و موافقان و مخالفان هر کدام يکديگر را متهم ساختند. و در نهايت روز گذشته جنجال به حدي بالا گرفت که رياست پارلمان از ادامه بحث جلوگيري کرد و موضوع را به وقت ديگري موکول کرد. با توجه به روحيه اي که در جلسات پارلمان حاکم است و در اين اواخر معمولا بحث ها به شدت و حدت تمام برگزار مي گردد و شماري از وکلا از اين که هم قطاران شان را به انواع و اقسام گناهان و جرايم متهم بسازند، هيچ ابايي ندارند، بايد انتظار داشته باشيم که بحث هاي داغ و تندي را در روزهاي آينده در پارلمان شاهد باشيم.
دولت وحدت ملي از آغاز روي کار آمدنش متعهد به انجام اصلاحات در انتخابات بوده است. اين تعهد بر مي گردد به آنچه در انتخابات رياست جمهوري گذشته اتفاق افتاد که نتيجه آن حکومت وحدت ملي بود. حکومت وحدت ملي بايد اصلاحات را در تمامي زمينه هاي انتخابات به وجود بياورد. اين اصلاحات نيز بايد از جايي شروع شود. در اين ميان پارلمان چه نقشي را در مي تواند ايفا کند؟ يکي از نقش هاي پارلمان مي تواند اين باشد که در مقابل دولت قرار بگيرد و همان گونه که در سال گذشته فرمان تقنيني را رد کرد و يک سال به کار خود ادامه داد. ديگر اينکه پارلمان و حکومت در يک گفتگوي سازنده شرکت کنند و راه حل نهايي براي اصلاحات انتخابي بسنجند و در نهايت انتخابات برگزار شود.
پارلمان و دولت به خوبي مي دانند که جامعه جهاني تا زماني که دولت و پارلمان به توافق نرسند و راه را براي انتخابات باز نکنند به هيچ وجه حاضر به پرداختن هزينه هاي انتخابات نخواهند بود و در عين حال پارلمان نيز مشروعيت خود را براي کار بيش از اين، از  دست داده است و در حال حاضر نيز کار پارلمان هيچ جنبه قانوني نمي تواند داشته باشد. ادامه اين وضعيت که پارلمان با تمديدهاي خود خواسته مدت کار وکلاي فعلي را تمديد نمايد، در مقابل افکار عمومي و قوانين قرار خواهند گرفت.
در سال گذشته ظاهرا نظر پارلمان در مورد اصلاحات انتخاباتي و خصوصا در مورد اصلاحات در مورد کميسيون هاي انتخاباتي گرفته نشده بود در حالي که در سال روان بحث هاي فشرده اي ميان نمايندگان حکومت و پارلمان گزارش شده است. اصلاحات در نظام انتخاباتي افغانستان به مرحله اي رسيده است که راه برگشتي براي آن وجود ندارد. تجربه اي تلخ در کارنامه کميسيون هاي انتخابات و رسيدگي به شکايات انتخاباتي افغانستان درج شده است که نياز به انتخابات را بيشتر کرده است.
پارلمان در سالهاي اخير ثابت کرده که در موضوعات مهم نمي تواند وحدت و همدلي خود را حفظ کند و به زودي به محلي براي درگيري هاي لفظي مبدل مي شود. پارلمان در وضعيت فعلي بايد به نقش سازنده خود در حل بحران هاي مختلف کشور بپردازد و از تبديل شدن به يک ميدان مناظره و جنجال ميان وکلاي ملت جلوگيري کند. مردم بي صبرانه منتظرند تا انتخابات پارلماني را شاهد باشند. وکلاي پارلمان نبايد به اين خواست مردم بي توجه باشند و از پارلمان جايي براي ناديده گرفته شدن خواسته هاي مردم استفاده کنند.

موضوع : اخبار