اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

حکومت ریزنی ها را برای ادامه کار مجلس نمایندگان آغاز کرده است. این در حالی است که آخرین هفته رسمیت نیم بند شورای ملی یا مجلس افغانستان را پشت سر می گذاریم.

بودجه یک سال حکومت که برای 249 عضو مجلس نمایندگان اختصاص می دهد 5 میلیارد و 976 میلیون افغانی می شود.

تعطیلی مجلس برای یک سال هیچ نوع خطری را متوجه مردم نمی سازد.

 

وظایف مجلس نمایندگان:

1- تصویب قوانین؛ رییس جمهور نیز می تواند با فرمان های تقنینی این کمبود را برطرف سازد.

 

2- نظارت از کارکرد حکومت؛ در حکومت افغانستان حد اقل هفت نفر می تواند وزرا و ریاست های مستقل را نظارت کند؛ رییس جمهور و معاونان اش، رییس اجرایی و معاونان اش و همچنان نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب.

 

3- دادن رای به اعتماد نامزد وزرا و صلب صلاحیت وزرا؛ رییس جمهور می تواند بنابر عدم کارهایی وزرا آنان را سلب صلاحیت کند و از سوی تنها وزیر دفاع ملی، رییس و برخی از اعضای دادگاه عالی و دادستان کل افغانستان سرپرست هستند که شورا می تواند در هفته پیش رو به آنها رای اعتماد بدهد و در صورت عدم گرفتن رای اعتماد تا یک سال سرپرست بمانند.

 

مردم افغانستان که از آنها همیشه نام برده می شود در فقر و بیچارگی بسر می برند و دیگر تحمل ندارند که وکلای غیر مشروع که زمان کاری شان خاتمه یافته بگونه فرا قانونی به کار خود ادامه دهند.

 

و اما طرف دیگر قضیه نمایندگانی هستند که می گویند باید راه چاره ای اندیشید که وکلای مجلس نیز مانند بسیاری از وزارت ها و ولایت ها با عنوان سرپرست به کار خود ادامه دهند.

 

حالا سوال اینجا است که مردم چگونه فکر می کنند.

موضوع : اخبار