اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

اسحق غزالی که یکی از نزدیکان رییس جمهور غنی به شمار می رود، در چهار سال اخیر کوشیده تا زبان پشتو را در وزارت امور خارجه رایج نماید.

این شخص فاشیست و متعصب بار ها مانع گفتار و نوشتار به زبان فارسی شده و در تلاش است تا مشترکاً با اشرف غنی و حکمت خلیل کرزی با تاجیکان در وزارت امور خارجه مبارزه نموده و آنها را از وزارت محو نمایند.

این شخص که مستقيماً با رییس جمهور در ارتباط می باشد و در تمام مجالس وی اشتراک می نماید، خطرناک ترین شخص در مبارزه با تاجیکان در وزات امور خارجه به شمار می رود.

 

این شخص از چهار سال بدینسو در تمامی مقرری های داخلی و خارجی در وزارت امور خارجه دست پنهانی دارد و هیچکس نمی تواند دست داشتن وی در مقرری ها را به اثبات برساند. این شخص که فعلا در ریاست انستیتوت ديپلوماسی وزارت امور خارجه ایفای وظیفه می نماید، حتی تا تعیین سفرای افغانستان در خارج نیز نقش عمده را بازی می کند.

اگر رشد و پیشرفت وی به همینگونه ادامه یابد آن روز بعید نیست که وزارت امور خارجه از تاجیکان پاک نماید و خود و یارانش بالای کرسی وزارت بنشیند.

 

غزالی در بازی های سیاسی خود بیش از حد شخص ماهر و کار کشته است تا این حد که افراد که سال ها با وی کار کرده وی را شناخته نمی تواند. شخصی پر از رازها عجایب و غرایب است.

در راستای شکست دادن به جاوید لودین، ارشاد احمدی و ضرار احمد مقبل بزرگترین بازی ها را انجام داد و در نتیجه کار مشترک با حامد کرزی رییس جمهور اسبق بالآخره موفق به کارش شد.

 

قابل ذکر است که این شخص با مهارت خاص خود توانسته نصیر احمد اندیشه معین اداری وزارت امور خارجه را نیز در تیم خود شامل ساخته تا در مقابل تاجیکان از تاجیک استفاده نماید.

 

از چهار سال به این سو هیچ پشتون در وزارت امور خارجه بدون تایید غزالی تقرر حاصل ننموده است. کسانیکه همفکر وی بوده اند به وزارت راه یافتند و کسانیکه نبوده اند هنوز در انتظار است.

وی که در جوانمردی و خرابات فریبکارانه بی رقیب است توانسته حمایت یکتعداد تاجیکان وزارت و بیرون از وزارت را نیز بدست آورد که در این جمله روابط قوی وی با داکتر عبدالله رییس اجرایی نیز فراموش ناشدنی است.

 

از سه سال بدینسو تمامی پشتونهای وزارت که بورسیه های خارج از کشور فرستاده شده اند از کارنامه های این جناب می باشند.

طبق افکار این شخص بجز از پشتونها هیچ کس حق راه یافتن به بورس های کشورهای اروپایی را ندارد.

 

نیاز است وزیر امور خارجه وی را در قدم اول هر چه عاجلتر از وزارت منفک و یا به دورترین کشور تبعید نماید و در آینده به اینگونه پشتونهای با مفکوره به وزارت امور خارجه راه ندهد.

موضوع : اخبار