اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

پنجمین نشست چهارجانبه صلح، با حضورداشت نمایندگان افغانستان، چین، آمریکا و پاکستان برگزار شد. حکومت افغانستان، نشست چهارجانبه را برای تامین صلح در افغانستان مهم خواند و تاکید کرد که کار گروه چهارجانبه در مراحل حساس و اساسی قرار گرفته است. ما در چه مرحله ای از صلح قرار داریم و آیا نشست ها راهگشای صلح خواهد بود؟

داکتر لطیف نظری استاد دانشگاه در برنامه «خط کابل» گفت: هرچند نشست چهارجانبه در تدوین یک نقشه راه تا حدودی موفق بوده است اما در ارتباط با اینکه بتوانند صلح پایدار را در افغانستان به وجود بیاورد، نمی تواند تامین کننده صلح افغانستان باشد.

وی، نشست های صلح را راهی واقعی برای رسیدن به صلح نمی داند و می گوید: یکی از آشفتگی هایی که در این مورد وجود دارد وظایف شورای عالی صلح و وزارت خارجه افغانستان است که از هم تفکیک نشده است و ما شاهد تفکیک راهبرد نیستیم. هیچ کدام از این مراجع نیز راهبردی مشخص برای صلح ندارند و آن را دنبال نمی کنند. متاسفانه این چارچوب روان شناسی سیاسی رهبران حکومت افغانستان است که به جای راهبرد، تعیین کننده مکانیزم گفتگوهای صلح می باشد. به همین جهت نمی شود امیدواری زیادی به نشست های صلح داشت.

داکتر نظری، با بیان اینکه پاکستان هیچگونه تغییری در سیاست خود نسبت به افغانستان نداده است، افزود: با حوادث و اتفاقاتی که این روزها در افغانستان افتاده است، عقب نشینی نیروهای امنیتی در هملند، قطع برق کابل، رویدادهای دندغوری و دیگر اتفاقات همه دست برتر طالبان را در افغانستان نشان می دهد. با این اوضاع ما چطور می توانیم امیدوار باشیم که حامیان طالبان حمایت خود را کمتر کرده اند. تا زمانی که این گونه روابط افغانستان و پاکستان حل نشود و پاکستان یک قطع جنگ را اعمال نکند، به هیچ عنوان صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد.

استاد دانشگاه، اراده حکومت برای صلح را مورد انتفاد قرار داده و بیان داشت: حکومت افغانستان نه جنگ صادقانه و نه صلح صادقانه را دنبال می کند. تا زمانی که گشایش در روابط افغانستان و پاکستان شکل نگیرد و هژمونی رو به ازیاد طالبان تضعیف نشود، ما نمی توانیم به صلح امیدوار باشیم. دولت افغانستان بدون این دو مولفه صلح را دنبال می کند. به همین جهت ضریب خطا و اشتباه بسیار زیاد می باشد. اصولاً اراده ای جدی، برای اینکه وضعیت سیاسی کشور از حالت التهاب خارج شود و به یک ثبات پایدار رهنمون شود، وجود ندارد. در حال حاضر اوضاع افغانستان با یک شکنندگی خاصی رو به رو شده است. اگر نخبگان افغانستان در این راستا با جدیت بیشتر عمل نکنند، در بهار آینده مشکلات و چالش های امنیتی افغانستان افزایش پیدا خواهد کرد و این می تواند تنش میان دولت افغانستان و حامیان جریان های رادیکال و افراط گرا را افزایش دهد.

داکتر نظری، با بیان اینکه چشم انداز سال آینده افغانستان، آینده ای مبهم می باشد، گفت: کشورهایی که با افغانستان روابط خصمانه دارند و یا منافعی را در افغانستان دنبال می کنند، تلاش می کنند که از طریق جنگ های نامتقارن چالش های جدی را برای دولت افغانستان به وجود آورند و از طرف دیگر، دولت افغانستان هیچ نوع استراتژی برای صلح مد نظر قرار نداده و هنوز معلوم نیست که شورای عالی صلح با این ترکیب جدید می تواند رسالت خود را به درستی انجام دهد یا خیر و آیا وزارت خارجه افغانستان در راستای دیپلماسی افغانستان می تواند قدم های جدی را بردارد. در همه اینها شک و تردید وجود دارد و به همین جهت چشم انداز صلح افغانستان امیدوار کننده نیست.

موضوع : اخبار