افغانستان با عنوان آزادی رسانه ها و رسانه های آزاد و غیر وابسته به احزاب سیاسی و ارکان دولتی یا گروه های فشار، هرگز نتوانسته چنان که باید و شاید افکار عمومی را تحت تسلط خود درآورد که مجاهدین و بزرگان قومی و مذهبی در این عرصه همچنان نفوذ بالایی دارند.

 

اینک با گذر از روز جهانی خبرنگار و گرامیداشت آن در قلب آسیا، به تصویب قانون منع انتشار اطلاعات برمی خوریم که رسما تصویب شده است اما مدت های مدیدی بصورت غیررسمی و غیرعلنی جریان داشته است؛ اطلاعات تحریف شده با عدم اطلاعات تفاوتی ندارد!

 

مطبوعات و رسانه ها هرچند وزنه ای در خور و شایسته توجه در افغانستان محسوب می شوند اما اما در ضلع چهارم و پس از وزنه های قدرتمندتری همچون استخبارات کشورهای همسایه، رهبران احزاب یا فرماندهان جهادی و بدنه ارگ قرار دارند یعنی فیر و مرمی و قسم و قدم همچنان سلاح های برنده ترین نسبت به قلم می باشند.

 

در مراسم تجلیل از خبرنگاران عنوان شد که میزان خشونت ها و ناامنی ها نسبت به این قشر در طی سال ۲۰۱۴ به سال های ۲۰۱۳ و قبل از آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و این امر اثبات کننده ی نسبت مستقیم امنیت خبرنگاران با معیشت ناتو است.

 

به عبارت دیگر تا زمانی که منافع ناتو از ارتزاق و کند و کاو در خاک افغانستان مورد انتقاد و بعضا ایراد شدیداللحن نویسندگان و گزارشگران و خبرنگاران افغانستانی قرار نگیرد؛ میزان تلفات سهوی و کشته یا مجروح یا زندانی یا مفقود شدن روزنامه نگاران افزایش نمی یابد.

پیشنهاد بعدی:  تا ۱۰ روز به دیدار حجاج نروید!

 

قلم بدستانی که به جنگ قدم روهای امریکایی در خاک کشور ما می روند نهایتا از تقابل با منافع غربی و شرقی در قلب آسیا، منافع زورمندان محلی، منافع سران احزاب و جنگ سالاران کهنه کار، منافع دزدان موجه ارگ نشین و امثالهم تنها چیزی که عایدشان می شود حبس، اسارت، جراحت، اختطاف و نهایتا اخراج است و بس!

 

۲۹ درصد افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران، ۹ مورد مرگ و قتل خبرنگاران، ۱۶ زخمی و ۱۷ بازداشت، ۴۰ مورد ضرب و شتم، ۲۰ مورد تهدید و توهین لفظی و مواردی از این قبیل همه روزه برای خبرنگاران در سکوت مسوولان و مردم تکرار می شود درحالی که ما فقط و فقط یک روز به تجلیل از این قشر می پردازیم. اینگونه است که هرسال دریغ از پارسال…

موضوع : اخبار