اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

این نشست برنده و بازنده ای نداشت. چرا که این نشست آنقدر تعیین کننده نبود. مهم ترین دغدغه برای افغانستان بحث امنیت و صلح است و این یک روند چند لایه و چند ضلعی است.

 

نشست قلب آسیا برگزار شد و پاکستان ادعا کرد که برای روند صلح در افغانستان تلاش خواهد کرد و دشمن افغانستان را دشمن پاکستان خواند. در این میان اشرف غنی هیچگونه سخنی از پایگاه و منابع تمویل تروریست به میان نیاورد. آیا این بار و با این نشست افغانستان به صلح دست می یابد؟

 

داکتر لطیف نظری استاد دانشگاه در برنامه «باخبر» گفت: در این نشست منابع تمویل و تجهیز تروریست باید مورد مباحثه و مناقشه قرار می گرفت. تا زمانی که منطقه درصدد برچیدن ایدویولوژی تروریست و افراط گرایی برنیاید، افغانستان و منطقه آرام نمی شود. جا داشت که رییس جمهور افغانستان روی این نکته متمرکز می شد. افغانستان باید در این مورد نگرانی های خود را به طور جدی مطرح می کرد.

 

وی دلیل مطرح نکردن افغانستان درمورد جایگاه تروریست را چنین بیان کرد: افغانستان یک نگرانی جدی در این نشست داشت و آن هم این بود که توازن در مناسبات خارجی افغانستان در ارتباط با هند و پاکستان به هم بخورد. به همین جهت است که اشرف غنی آن شفافیت و انتظاراتی را که مردم افغانستان داشتند، مطرح نکرد. افغانستان باید به تدریج بر این نگرانی ها فایق شود. به این معنا که ما نمی خواهیم که هند جایگزین پاکستان و پاکستان جایگزین هند شود. همانطور که افغانستان هم اکنون نمی تواند سیاست نگاه به شرق را جایگزین نگاه به غرب کند. در واقع افغانستان باید بتواند از هر دو بهره برداری کند. افغانستان در چهارده سال گذشته به تنهایی و با اتکا به قدرت های غربی نتوانست نیروهای تروریستی را شکست دهد پس نباید از نگاه شرق غافل بماند.

 

وی برگزاری این نشست ها را بی نتیجه برای صلح می داند و می گوید: این نشست برنده و بازنده ای نداشت. چرا که این نشست آنقدر تعیین کننده نبود. مهم ترین دغدغه برای افغانستان بحث امنیت و صلح است و این یک روند چند لایه و چند ضلعی است. در این نشست و امثال این نشست ما نمی توانیم به دستاوردهای صلح افغانستان دست پیدا کنیم و امیدوار باشیم. صلح نیاز به همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای دارد. ما هنوز نمی توانیم چشم انداز روشنی را برای صلح تصور کنیم. چه برسد به اینکه با اینگونه نشست ها به آن برسیم.

 

نظری ادامه داد: همه بر این باور هستند که تا بر پاکستان فشار جدی وارد نشود از پروسه صلح افغانستان حمایت نمی کنند و این فضای سردرگمی بر اساس منافع ملی پاکستان و شماری از قدرت های همسو با پاکستان می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

 

وی در انتقاد با صحبت های اشرف غنی در نشست و تقسیم بندی تروریست ها گفت: اگر طالبان از نگاه اشرف غنی جزو گروه های تروریستی به شمار می آیند ما در تروریست خوب و بد نمی توانیم داشته باشیم. بزرگترین اشتباه قدرتهایی که بین تروریست ها تفکیک قایل می شوند و تروریست های میانه رو، تندرو و رادیکال را مطرح می کنند، این بوده است که این روند نه تنها به ختم جریان ترویستی منجر نشده بلکه باعث ظهور گروه های تروریستی به مراتب خشن تر از قبل شده است و می شود.

 

استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت افغانستان در این گونه نشست ها اظهار کرد: افغانستان در حال حاضر در یک تنگنای استراتژیک قرار دارد. در حوزه عملکرد اقتصادی هم دولت وحدت ملی با چالش های ساختاری رو به رو شده است، در حوزه اصلاحات داخلی هم هیچ توافق نظری بین رهبران ما مشاهده نمی شود، بعد از یک سال و نیم رهبران هنوز نتوانسته اند درارتباط با کمیته گزینش یا روند اصلاحات انتخاباتی به یک توافق نظر برسند و در حوزه سیاست خارجی هم آشفتگی شدیدی وجود دارد.

 

وی ادامه داد: یکی از عوامل ناکامی سیاست خارجی افغانستان در بحث مبارزه با تروریزم، نوع مناسبات با پاکستان و کشاندن طالبان به پای میز مذاکره، ناشی از نوع ساختار و ضعف ساختاری که درون دولت افغانستان وجود دارد است. به همین دلیل هم پاکستانی ها صحبت های اشرف غنی را در این نشست جدی نخواهند گرفت.

 

داکتر نظری در خصوص نقش قدرتهای بزرگ در روند صلح افغانستان گفت: آمریکا و چین کشورهایی هستند که در روند صلخ افغانستان تلاش بسزایی نخواهند کرد. آنها بیشتر در مباحثاتی مانند تجارت و ترانزیت یا موضوع مواد مخدر یا مناسبات خارجی افغانستان با کشورهای منطقه تلاش خواهند کرد. آنها در ارتباط با مسایلی که برای پاکستان حساسیت برانگیز است وارد مناقشه جدی با پاکستان نخواهند شد. در حالیکه تا زمانی که فشار جدی، همه جانبه و قاطع بر پاکستان نباشد افغانستان نمی تواند به ثبات و فرآیند صلح امیدوار باشد. در واقع با توجه به منافع مشترکی که بین آمریکا و پاکستان و چین و پاکستان وجود دارد آنها مناسبات خود را تحت تاثیر روند صلح برای افغانستان قرار نخواهند داد. ما نباید انتظار داشته باشیم که متحد ژیوپولتیک دوره جنگ سرد آمریکا یعنی پاکستان به گونه ای روند را مورد توجه و دقت نظر قرار دهد که آمریکایی ها جانب افغانستان را دراین ارتباط بگیرند. در دوره حاضر هم پاکستان نقش برجسته و برازنده را در تحولات جنوب آسیا و آسیای میانه برای غرب و آمریکا بازی می کند.