اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

قانون به هیچ وجه اجازه نداده است که نمایندگان دست به خشونت فیزیکی زده و مخالفان نظر خود را لت و کوب نمایند. این گونه مسایل نشان می دهد که نمایندگان محترم سطح تحمل شان در برابر دیدگاههای مخالف تا چه حد پایین می باشد.

 

ما در سال های گذشته شاهد رویدادهای تلخ و مسخره آمیز در پارلمان کشور بودیم. این رویدادها طنز تلخی است که وضعیت اسفبار مردم و کشور ما را در عرصه های سیاست، اخلاق و فرهنگ به نمایش می گذارد و ابعاد نا روشنی از واقعیت های پیچیده و درهم تنیده ای اجتماعی را برملا می سازد.

پارلمان یکی از سه رکن اصلی ساختار نظام سیاسی به شمار می آید و به عنوان مظهر اراده مردم در قانون اساسی شناخته شده که از تمام مردم افغانستان نمایندگی می کند. اعضای پارلمان از تمام ولایات افغانستان انتخاب می شوند و از اینرو می توان گفت که پارلمان نمونه ای از ساختارها و بافتارهای اجتماعی است که سطح شعور و آگاهی و ویژگی های فرهنگی و اخلاقی جامعه ما را به تصویر می کشد.

وقتی اعضای پارلمان در مقام نمایندگی مردم دارای حیثیت، عزت، شأن و اعتبار باشند، قضاوت ها و داوری ها در باره مردم افغانستان نیز مثبت خواهد بود؛ اما چنانچه نمایندگان از آگاهی و تخصص لازم برخوردار نباشند و اخلاق و رفتار خود را در چوکات قانون و مقررات تنظیم نتوانند؛ بدون شک دیدگاهها درباره مردم افغانستان نیز تغییر خواهد کرد.

در سال های اول تشکیل پارلمان، باتوجه به نا آشنایی نمایندگان با اصول و مقررات پارلمانی و بی پیشینه بودن انتخابات دموکراتیک و نا آگاهی مردم از فلسفه انتخابات و کارکردها و مسؤلیت های پارلمان، برخی از نارسایی ها و بی نظمی ها در پارلمان قابل توجیه بود؛ اما دوام حرکت های افراطی، غیر معیاری و نامعقول پس از یازده سال کار تقنینی هرگز توجیه پذیر نمی باشد.

حمله فیزیکی دیروز نماینده پارلمان در صحن عمومی مجلس بر وزیر انکشاف دهات، به هر دلیلی که صورت گرفته باشد، به دور از شأن یک نماینده مجلس می باشد. این نماینده محترم در دوره پنج سال وکالت خود حد اقل این را می داند که مصؤنیت پارلمانی که قانون برای نمایندگان در نظر گرفته دارای شرایط و محدودیت های خاصی است که نمایندگان باید آنها را رعایت کنند. مصؤنیت پارلمانی به معنای انجام هر نوع عمل ضد قانونی، فساد، خشونت و بی بندوباری نیست. هر نماینده مطابق قانون حق دارد آزادانه و بدون دغدغه نظر خود را در مورد موضوعات مورد بحث در پارلمان اظهار و برای اثبات دیدگاههای خود با خرد و منطق استدلال کند؛ اما قانون به هیچ وجه اجازه نداده است که نمایندگان دست به خشونت فیزیکی زده و مخالفان نظر خود را لت و کوب نمایند. این گونه مسایل نشان می دهد که نمایندگان محترم سطح تحمل شان در برابر دیدگاههای مخالف تا چه حد پایین می باشد. نماینده ای که تحمل نظر دیگران را نداشته باشد، این انتظار را نیز نباید داشته باشد که دیگران به دیدگاه او احترام بگذارند؛ زیرا احترام به عقاید و نظر دیگران وظیفه هر شهروند کشور است. این حق میان همه شهروندان مساوی است و هیچ فردی و دسته ای ادعا نمی تواند که از آزادی و یا احترام بیشتری نسبت به فرد، قوم و یا دسته دیگری برخوردار می باشد.

در پارلمان متأسفانه تعدادی از نمایندگان انتظار دارند دیگران بدون چون و چرا، افکار و ایده های آنها را مورد تأیید قرار دهند. این انتظار سبب بالا رفتن سطح توقع کاذب نمایندگان مطلق گرا می گردد و ظرفیت تحمل آنها را در برابر دیدگاههای مخالف به نقطه صرف می رساند. از اینرو بامشاهده اندکترین مخالفت، به اقدامات غیرعقلایی و به دور از منطق دست می زنند. ولی کسانی که با ارزش های دموکراسی آشنایی داشته باشند و ماده های قانونی را درست درک کرده باشند و با روحیه تساهل و مدارا وارد مجلس شده باشند، هرگز در مقابل مخالفان خود از خشونت کار نمی گیرند؛ بلکه می کوشند از راه منطق و استدلال، طرف را به پذیرش دیدگاه شان قانع سازند. رویداد دیروز نشان داد که برخی از نمایندگان تاهنوز با اصول و معیارهای رفتاری و اخلاقی در پارلمان آشنایی پیدا نکرده اند و نتوانسته اند رفتارهای خود را با معیارهای قانونی و اخلاقی سازگار سازند.

موضوع : اخبار