اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در این اواخرکتابی بنام First In و یا برای نخست در داخل که توسط یک مامور سابق سازمان استخبارات امریکا (سیا) بنام گری شرون نوشته شده است و یکی از پر خواننده ترین کتاب ها در امریکا بشمار می رود به چاپ رسیده است و دارای مطالب تازه ی از فعالیت های سیا در افغانستان می باشد.

گری شرون که یکی از سابقه کار ترین و با تجربه ترین مامورسابق سیا در امور افغانستان و جنوب آسیا است، تقریباً در تمام دوران فعالیت ۳۵ ساله اش، با مسایل افغانستان به شکلی از اشکال سر و کار داشته است. آقای شرون درست چند ماه قبل از کودتای خلق و پرچم در سفارت امریکا در اسلام آباد به حیث کارمند سیا شروع به کار نموده و آخرین ماموریتش رهبری نخستین تیم هفت نفری سیا، بنام “الاشه شکن”، درست چند روزی بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر در پنجشیر بوده است. به روایت آقای شرون او در زمان ماموریت اش در سیا تقریباً با تمام مهره های خورد و بزرگ سه دهه اخیر تاریخ افغانستان دیدار نموده و از احمد شاه مسعود و مسعود خلیلی بمثابه “دوست های نزدیک خود” یاد آور شده است.

کتاب برای نخست در داخل، مجموعه ی از یاداشت ها، تحلیل ها و خا طرات آخرین ماموریت چهل روزه ی آقای شرون در سیا، از تاریخ ۲۶ سپتمبر ۲۰۰۱ الی ۴ نومبر ۲۰۰۱، در داخل افغانستان است. هر چند کتاب های متعددی از طرف مامورین سابق و یا ژورنالیست های نزدیک به سیا در مورد افغانستان در سال های اخیر به نشر رسیده است فقط یکی از ویژه گی های عمده این کتاب آن است که نویسنده ی کتاب از اکثر کمک های پولی سیا که در مدت ماموریت اش به” رهبران” و فرماندهان ایتلاف شمال وقت کرده به تفصیل یاد آور شده است، که خود جالب و بی سابقه است. زیرا معمول است که اداره استخباراتی آطلاعات امریکا در بسیاری موارد اجازه نشر مطالب را به تفصیل نمی دهد.

با یاد آوری این نکته که هر چند این کتاب موارد ضدو نقیض زیادی را نیز داراست که می توان بگونه مثال از ادعای “بازسازی راه های کابل توسط دولت مجاهدین” یاد آور شد، و هم توسط یک جاسوس سابق سیا نوشته شده است، ولی باز هم افشا کننده ی حقایق تلخ یک دوره ای از تاریخ معاصر کشور مان محسوب می شود.

در کتاب گری شرون ادعا کرده است که تقریباً مقدار ۵ میلیون دالر را در مدت ۴۰ روز به “رهبران” و مسوولین ایتلاف شمال وقت پرداخته است. هر چند می دانیم و می دانند که مبلغ فوق قطره ای از بحر بیکران کمک های سیا به نوکران رنگارنگش در افغانستان هم نمی تواند باشد ولی باز هم به مصداق -مشت نمونه خروار- لیست مفصلی را که کی از سیا از این مبلغ چقدر گرفته است، در ذیل تقدیم می گردد:

انجینر عارف، که از طرف گری شرون “رییس دفتر استخبارات ایتلاف شمال”، معرفی شده است، مبلغ ۵۰۰ هزار دالر در شب ۲۶ سپتمبر ۲۰۰۱ ، باراک، پنجشیر،
قسیم فهیم، یک میلیون دالر، به تاریخ ۲۷ سپتمبر ۲۰۰۱، باراک، پنجشیر،
انجینر عارف، ۲۲ هزار دالر، به تاریخ ۱ اکتوبر، ۲۰۰۱، و ۱۰ هزار دالر به تاریخ ۲ اکتوبر، باراک، پنجشیر،
انجینر عارف، ۲۵۰ هزار دالر، به تاریخ ۷ اکتوبر، باراک پنجشیر
قسیم فهیم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار دالر، به تاریخ ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۱
داکتر عبدالله، ۲۵۰ هزار دالر، به تاریخ ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۱
قومندان عطا (فعلاً والی بلخ)، ۲۵۰ هزار دالر، (پول به فهیم داده شده است تا به قومندان عطا فرستاده شود.) به تاریخ ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۱

گری شرون علت فرستادن پول به قومندان عطا را قهر بودن قومندان عطا با سیا بنابر پیوستن یک تیم دیگر سی ای ای بنام “ستاره” با دوستم در جنوب مزار شریف عنوان نموده می نویسد: احتمال درگیری قومندان عطا با دوستم تا زمانی که یک تیم سیا با دوستم بود، برای ما سخت نگران کننده بود. من خواستم با ارسال پول به عطا، مانع جنگ بین دوستم و قومندان عطا شوم و هم به نوعی واضح سازم که سیا با تمام فرمانده هان در یک مسافه قرار دارد.

امید است روزی تمامی پول های داده شده ی سیا به “رهبران” خود ساخته و باد آورده ی روزگار، به این لیست افزوده گردد، تا سند محکمی باشد در دل تاریخ تاریک وخونین سه دهه اخیر کشور.

موضوع : اخبار