اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

در آستانه ی کنفرانس بروکسل، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری با حضور دادستان کل کشور آغاز به کاار کرد اما از شواهد پیداست که فساد به قدری در ارگان های دولتی ریشه دوانیده است که با ایجاد کمیسیون های موازی و اعضای گماشته شده و فرمایشی نمی توان با آن مبارزه کرد…

 

درحالی که هر از چند گاهی نشست ها و گردهمایی های بین المللی با موضوعیت و محوریت ارزیابی عملکرد افغانستان در راستای حاکمیت ملی، اقتصاد آزاد، امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی برگزار می شود؛ حکومت به تکاپو می افتد تا با تقلب در این آزمون های جهانی روسفید و سربلند گردد!

 

در واقع آنچه که بیش از همه برای ارگ نشینان اهمیت دارد نه بدست آوردن تایید جامع و اصولی استانداردهای جهانی و نه کسب رضایت مردم ملکی بلکه سرازیر شدن کمک های مالی مشروط غرب به خزانه ی ملی است و از این رو، کنفرانس های بین المللی را به منزله ی امتحانات و آزمون هایی می بیند که می بایست شب های قبل از آن بیدارخوابی بکشد.

 

هربار که در آستانه ی برگزاری یک نشست فرامنطقه ای قرار می گیریم شاهد فرمان های ضرب الاجلی و نیز اقدامات تند و تیز و البته فاقد کیفیت و محتوای ارگان های ارشد دولتی برای ارایه ی امار و ارقام در لیست سخنرانی در میان سران ناتو هستیم وگرنه نتیجه و عایدی بلندمدت و قابل اعتنا در بر نداشته است.

 

این بار نیز با نزدیک شدن به تاریخ مقرر شده برای کنفرانس بروکسل (که در آن یک بار دیگر سیاستمداران بی سیاست و ناشی افغانستان به سیاست محوران کارکشته ی غربی درس پس خواهند داد)؛ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری با حضور دادستان کل کشور آغاز به کار کرد.

 

گرچه فرید حمیدی، کار این مرکز را مبارزه ی قاطع با جرایم سنگین فساد اداری بصورت عادلانه، فارغ از بازی های سیاسی و مطابق معیارهای قانون اساسی خواند اما ناگفته پیداست که فساد به قدری در ارگان های دولتی ریشه دوانیده است که با ایجاد کمیسیون های موازی و اعضای گماشته شده و فرمایشی نمی توان با آن مبارزه کرد.

 

از دوره های قبل و با روی کار آمدن و برکناری گروه های مختلف با مواضع مختلف در حکومت افغانستان ننگ فساد اداری بر پیشانی کشور ماندگار شده و ما را در صدر کشورهای جهان قرار داده است حال اشرف غنی و عبدالله قریب به یک ماه مانده تا نشست بروکسل کمیسیونی به دیگر کمیسیون ها و ارگان های کشور افزودند بدون آنکه برنامه ای برای آن درنظر گرفته باشند.

 

مگر نه اینکه انتخاب و انتصاب نابجا و سلیقه ای کمیشنران این کمیسیون همچون دیگر کمیسیون هایی که تابحال ایجاد شده و کاری از پیش نبردند، جز دامن زدن به فساد اداری در لایه های دیگر، در فرصت کوتاه باقی مانده تا بروکسل نمی تواند گامی عملی بردارد؟

 

بنابراین در حکومتی که از اساس خود نامشروع و متولد مفسده و باندبازی های سیاسی است، تولد یک کمیسیون دیگر با معاش و امتیازات برای اقوام و اقارب ارگ نشینان را باید تسلیت گفت نه تبریک!

موضوع : اخبار