اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

آنچه برای دومین بار در کندز  اتفاق افتاد، آنچه در کنر رخ داد، آنچه دو سرباز در طی یکماه اخیر در غزنی و پکتیا انجام دادند، و… تمامی دال بر اینست که وقوع این فجایع با همکاری نفوذی ها در داخل صورت گرفته است.

شهر کندز  سقوط کرد و هییت حقیقت یاب تنها در گزارش خود از ضعف مدیریت مسولان امنیتی یاد کرد، در حالیکه به روشنی آفتاب در آن قضیه دستان داخلی نمایان بود. مسافران از مسیر راه اختطاف می شوند و بعد توسط  دستگاه هایی تثبیت هویت می شوند، این یعنی چی؟ چرا ما اقدام به از بین بردن اطلاعات آن نکردیم، دستگاه بایومتریک ما چرا تاکنون دارای یک اریشف یا ذخیره مرکزی نشده که در صورت بروز چنین حوادث بتوانیم مدیریت کنیم؟

سربازیکه در کنر تمام همقطاران اش را شهید کرد و رفت، قضه اش چی شد؟ چی کسی حداقل به عنوان معرفی کننده یا ضامن آن سرباز بازداشت و مورد فشار قرارگرفت؟ سرباز تروریست زاده ای که در روضه غزنی چهار همکار اش را شهید ساخت قضیه اش به کجا رسید؟

شما دقیق شوید در قضیه اخیر کندز ، دشمن نصف شب با سلاح و مهمات و منظم در شاهراه عمومی مستقر می شود و ساعتها دست به انسان کشی و اختطاف می زند، اما کسی خبر نمی شود. دشمن با خیال راحت انسانهای بیگناه و مظلوم را  در منطقه انگور باغ از جاده اصلی منحرف و در قریه ای عمرخیل می برد، در حضور مردمان محل به ضرب و شتم و تلاشی و بازجوی و کشتن می پردازند. همان مردمانیکه روزانه در شهر کندز  دکانداری می کنند و ممکن با بسیار از مسولان چای و قهوه را همه روزه بنوشند.

از جانب دیگر شما بروید به دفترچه موجودی و وضعیت شب نیروهای امنیتی به ویژه پولیس شاهراه نظر اندازید که در دقیق در همین ساعات که تروریستان داشتند هموطنان مانرا می کشتند، آنها چی نوع راپور را درج کرده اند. بدون شک این ساحه شامل گزمه شبانه نیروهای امنیتی است. من مطمین هستم که مسول گزمه آن ساعت در دفترچه راپور اش اینگونه وضعیت را عادی گزارش داده است.

ما می توانیم وضعیت را تغییر دهیم، مشروط بر اینکه اراده کنیم. ما میتوانیم تروریستان را نابود کنیم مشروط به این در مسیر نابودی تروریست ها باشیم. اما این اراده زمانی به وجود می اید که واقعا سیاست خارجی قوی و استراتیژی منظم داخلی داشته باشیم. جنگ موجود در افغانستان قبل از اینکه به بعد داخلی یا امنیت ملی آن بیشتر وابسته باشد، دقیقا به چگونگی سیاست خارجی ما وابسته است. جنگ همواره وسیله ای برای سیاست بوده و خواهد بود. سیاست دقیق منجر به ختم جنگ و تامین صلح و ثبات می گردد. و تنها صلح است که ارزش کسب کردن و به دست آوردن را دارد، اما کسب صلح فقط به معنی اجتناب از درگیری مسلحانه نیست، بلکه همچنین به معنی یافتن راه حلهای است که حذف علتهای خشونت فردی و جمعی را امکان پذیر می سازد. علتهای همچون بی عدالتی، ظلم و ستم، جهل و فقر اقتصادی،عدم تسامح و تبعیض. باید به این موارد بعلاوه ارزشهای مدیریتی و مسلکی جنگ برای تامین صلح و ختم جنگ نیز توجه کرد.

ما باید استراتیژی قوی سرکوب دشمن را روی دست داشته و فورا عملی کنیم این دشمن تنها آن تروریست تفنگ بدست نیست، این دشمن در مساجد در ظاهر قانونی و دینی ما ارام خفه است، دشمن را باید در هر جا و هر لباس و شکل و قیافه شناسایی و نابود کنیم. و در جانب دیگر در محلات تحت حاکمیت قانون یا دولت واقعیت دولتداری و تطبیق قانون کنیم، عدالت کنیم و برابری.

موضوع : اخبار