اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

جنرال عبدالرشید دوستم که زمانی فرد شماره یک و فرمانده ی نظامی بی چون و چرا و بی رقیب و یکه تاز ازبک تبارها در میدان نبرد بود، اینک نه تنها کاری انجام نمی دهد که به دنبال حاشیه ای امن می گردد تا درون آن بخزد و بخسبد!

 

وی که گویا دیگر از قیام و نبرد و ایستادگی و مقاومت و جهاد و دفاع از مردمش خسته و گریزان شده است از چوکی معاونت اول رییس جمهور در ارگ فاصله گرفته تا در فراری رو به جلو، خود را از همه اتهامات مبنی بر اهمال کاری و خلف وعده ها برهاند و نقاب مظلومیت و تنهایی بر چهره بزند.

 

پس از آنکه معاون اول نمادین و فرمالیته ی اشرف غنی، مدتها در انظار عمومی و در نشست های درونی و بیرونی حکومت ظاهر نشد زمزمه هایی مبنی بر کناره گیری وی از حکومت به گوش رسید که منجر به واکنش و برخی افشاگری ها و حضور در همایش جوانان کابل گردید.

 

جنرال عبدالرشید دوستم با تاکید بر نقش موثر در ایجاد حکومت وحدت ملی، هرگونه کناره گیری از قدرت را تکذیب می کند و خود را متعهد به ایجاد وزارت جوانان می داند اما دست های بسته ی خود را نیز به روی مردم نمی گشاید و مدعی می شود که نمی گذارند کار کند!

 

هرچند وی با لشکرکشی به صفحات شمال دو بار متوالی طالبان را به عقب راند و در زمینه ی دفاعی عملکرد خوبی داشت اما آدرس هایی از ناکجاآباد و مخالفت هایی از ارگ ریاست جمهوری، وی را به پایتخت فراخواند تا معاش معاونت خود را بگیرد و دم برنیاورد.

 

در همین راستا شنیده ها حاکی از آن است که راحله دوستم دختر ارشد معاون اول رییس جمهور، سودای نامزدی در پارلمان را در سر می پروراند و نظر به حضور و همراهی شانه به شانه با پدرش، احتمال قریب به یقین می رود که این اظهارنظرهای تند و سروصداهای رسانه ای برای شناساندن و نمایاندن چهره ی سیاسی از راحله جان باشد و بس!

 

گرچه این جنرال جنگ سالار، با حضور خود در تیم تحول و تداوم آرای ترکمن ها و ازبک ها را به سوی اشرف غنی سرازیر کرد اما ممانعت دیگران از فعالیت مثمر ثمر و قابل توجهش در عرصه ی نظامی و حکومتی، نمی تواند توجیهی بر انفعال و انزوای عبدالرشید دوستم باشد؛ چرا که دالرها و افغانی های معاش معاونت اول به حساب بانکی وی واریز می گردد اما از تحقق شعارها و وعده ها خبری نیست که نیست.

موضوع : اخبار