اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

جنرال عبدالرشید دوستم که زمانی فرد شماره یک و فرمانده ی نظامی بی چون و چرا و بی رقیب و یکه تاز ازبک تبارها در میدان نبرد بود، اینک نه تنها کاری انجام نمی دهد که به دنبال حاشیه ای امن می گردد تا درون آن بخزد و بخسبد!

 

وی که گویا دیگر از قیام و نبرد و ایستادگی و مقاومت و جهاد و دفاع از مردمش خسته و گریزان شده است از چوکی معاونت اول رییس جمهور در ارگ فاصله گرفته تا در فراری رو به جلو، خود را از همه اتهامات مبنی بر اهمال کاری و خلف وعده ها برهاند و نقاب مظلومیت و تنهایی بر چهره بزند.

 

پس از آنکه معاون اول نمادین و فرمالیته ی اشرف غنی، مدتها در انظار عمومی و در نشست های درونی و بیرونی حکومت ظاهر نشد زمزمه هایی مبنی بر کناره گیری وی از حکومت به گوش رسید که منجر به واکنش و برخی افشاگری ها و حضور در همایش جوانان کابل گردید.

 

جنرال عبدالرشید دوستم با تاکید بر نقش موثر در ایجاد حکومت وحدت ملی، هرگونه کناره گیری از قدرت را تکذیب می کند و خود را متعهد به ایجاد وزارت جوانان می داند اما دست های بسته ی خود را نیز به روی مردم نمی گشاید و مدعی می شود که نمی گذارند کار کند!

 

هرچند وی با لشکرکشی به صفحات شمال دو بار متوالی طالبان را به عقب راند و در زمینه ی دفاعی عملکرد خوبی داشت اما آدرس هایی از ناکجاآباد و مخالفت هایی از ارگ ریاست جمهوری، وی را به پایتخت فراخواند تا معاش معاونت خود را بگیرد و دم برنیاورد.

پیشنهاد بعدی:  جنرال دوستم در ولسوالی قیصار زخمی شد

 

در همین راستا شنیده ها حاکی از آن است که راحله دوستم دختر ارشد معاون اول رییس جمهور، سودای نامزدی در پارلمان را در سر می پروراند و نظر به حضور و همراهی شانه به شانه با پدرش، احتمال قریب به یقین می رود که این اظهارنظرهای تند و سروصداهای رسانه ای برای شناساندن و نمایاندن چهره ی سیاسی از راحله جان باشد و بس!

 

گرچه این جنرال جنگ سالار، با حضور خود در تیم تحول و تداوم آرای ترکمن ها و ازبک ها را به سوی اشرف غنی سرازیر کرد اما ممانعت دیگران از فعالیت مثمر ثمر و قابل توجهش در عرصه ی نظامی و حکومتی، نمی تواند توجیهی بر انفعال و انزوای عبدالرشید دوستم باشد؛ چرا که دالرها و افغانی های معاش معاونت اول به حساب بانکی وی واریز می گردد اما از تحقق شعارها و وعده ها خبری نیست که نیست.

موضوع : اخبار