اخبار
مطالب اخیر
مطالب محبوب
عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل در کادر زیر و ثبت آن مشترک خبرنامه وب سایت افغان لرن خواهید شد و از آخرین مطالب سایت بهره مند می شوید

توجه داشته باشيد بعد از وارد کردن ايميل خود و ثبت آن، ميبايست ايميل خود را تاييد نمایید

بحث امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان دیرزمانی که در سطح عموم جامعه از جمله رسانه های همگانی و نهادهای مدنی کشور منشا ایجاد بحث های بسیاری گشته است.

عده ای از جریانات همسو با غرب که از سوی موسسات خارجی تمویل می گردند و نیز آن بخشی از تحصیلکردگان غرب زده که از میراث ارزشمند گذشته خود گریزان بوده و دچار تخلیه کامل عقیدتی، فرهنگی گردیده اند از همان ابتدا با سوت و کف های فراوان به استقبال این پیمان رفتند و با شور و شوق فراوان از حکومت افغانستان طلبیدند که با صرف نظر از هر مخالفتی به امضای این پیمان مبادرت ورزد. از چنین افرادی که ذهن و ضمیر و روح و روان آنان از هر گونه عنصر عزت آفرین مسلمانی تهی است بیش از این نیز نمی توان انتظار داشت. آنان چنان مرعوب جاذبه های کاذب فرهنگ غرب گشته اند که به چیزی جز وابستگی تمام عیار به بیگانگان نمی اندیشند. یکی از همقطاران ایرانی آنان در حدود یکصد سال قبل از این با صدای بلند فریادی برآورد که ما باید از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شویم تا آدم شویم.

آری آن ندای تسلیم طلبانه که از حلقوم فردی خود باخته و میان تهی به گوش می رسید امروزه مرام تمامی کسانی است که گرچه از ابراز صریح آن ابا می ورزند اما در کنج ذهن و ضمیر آنان هیچ گونه دلبستگی و تمایلی به ارزشهای اصیل اسلامی و سنتهای غنی فرهنگی مسلمانان نمی توان یافت عمدتا با این بهانه ناموجه که سیستمهای سیاسی مبتنی بر آموزه های اسلامی در میدان عمل امتحان خود را به بدی پس داده و عدم کارآیی خود را آشکار ساخته است.

این مدعای باطل از دو جهت به کلی مخدوش و غرض ورزانه به نظر می رسد. یکی به این سبب که از قضا آتش افروزان اصلی این معرکه خونبار به ظاهر روشنفکران لائیکی بودند که سر در آخور تعالیم فلاسفه ملحد غربی از قبیل مارکس و انگلس داشته و مبارزه با هر گونه شعائر و مناسک دینی را سرلوحه شعارهای خود قرار داده بودند و از جانب دیگر نمی توان عملکرد ناموجه پاره ای از مدعیان ناآزموده مسلمان را به حساب اسلام آورد. منشا جنگهای خونین داخلی انحصار طلبی و افزون خواهی آن دسته از مجاهدینی بود که به چیزی جز حاکمیت مطلق احزاب ظاهرا اسلامی اما سرتاپا نژاد محور خود نداشتند. جریان ظاهرا مذهبی طالبان نیز علی رغم شعارهای دین محورانه خود بر همگان آشکار است که بر پایه برتری طلبی و تفوق نژادی خاص بنیان نهاده شده است. این امر بر هیچ ناظر آگاهی پوشیده نیست که کادرهای اصلی و فرعی و حتی نیروهای فعال جنگنده جنبش واپسگرای طالبان جملگی از میان قوم خاصی سر بر آورده است.

بنابراین در چنین بافت ناسالمی که تمامی معادلات صرفا با فاکتورهای نژادی تعریف می گردد چگونه می توان سخنی از اسلام بر زبان آورد. به تعبیر رسای استاد شهید عبدالعلی مزاری که قربانی عدالت خواهی خویش گردید در افغانستان شعارها اسلامی است اما عملکردها نژادی. بنابراین اسلام محوری حقیقی هیچگاه در این سرزمین به معنای واقعی کلمه نمود و تبارز نیافته و صرفا کاربردی تزیینی داشته است. از اینرو نمی توان ریشه ناکامیهای گذشته را به حساب نارسایی تعالیم دینی گذاشت.
شورای سرتاسری علمای افغانستان که از قاطبه علمای کرام این سرزمین تشکیل یافته است چندی پیش و در همایش بزرگی رسما موضع منفی خود را در قبال امضای پیمان استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان ابراز داشت. علمای درد آشنای ملت به عنوان پاسبانان حقیقی و دلسوز امت مسلمان افغانستان با تاسی از آموزه های محوری اسلامی که در قرآن آمده است به هر پیمانی که راه سلطه بیگانگان بر مسلمانان را هموار سازد رای منفی خواهند داد. در آیه ای از قرآن کریم به صراحت تمام آمده است که خداوند هیچ راهی را برای سلطه کفار بر مسلمین روا ندانسته است. در چنین شرایطی هیچ نهاد و جرگه ای حق به رسمت شناختن این چنین پیمانی را نداشته و در پیشگاه خدا و خلق خدا مسئول است.

http://qalam2011.blogfa.com/

موضوع : اخبار